Osman Firat Baş

Turcja, nagroda literacka dla tłumaczy
Osman Firat Bas (1)
Osman Firat Bas (1)

Tłumacz i historyk literatury. Ukończył polonistykę
na uniwersytecie w Ankarze. Od jesieni 2017 roku
wykłada w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem publikacji z zakresu polskiej historii i literatury, m.in. studiów o Witoldzie Gombrowiczu i Wisławie Szymborskiej. Przełożył na turecki m.in. Ferdydurke Gombrowicza, opowiadania Stefana Grabińskiego, Medaliony Zofii Nałkowskiej, Zniewolony umysł Czesława Miłosza, dramaty Doroty Masłowskiej
i Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego.

#Osman Firat Baş
#biogram
#nagroda ZAiKS-u