Marian Turski

Członek honorowy
1.12.2020
Marian Turski
Marian Turski

Historyk, redaktor i publicysta. W 1942 roku przesiedlony do łódzkiego getta, w sierpniu 1944 deportowany do Auschwitz. Przeżył marsz śmierci po ewakuacji obozu w styczniu 1945. Od roku 2000 Marian Turski należy do Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, od 2009 jest przewodniczącym Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Odznaczony
m.in Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Legii Honorowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RFN i honorowym obywatelstwem Warszawy.

#Marian Turski
#twórca
#członek_honorowy
#Nagrody ZAiKS-u
#biogram