Marek Safjan

Nagroda 100-lecia ZAiKS-u
Marek Safjan
Marek Safjan

Profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego i medycznego. W latach 80. aktywnie działał w „Solidarności” i podziemiu niepodległościowym. Od 1998 do 2006 roku był prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Od roku 2009 piastuje stanowisko polskiego sędziego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Należy do wielu organizacji i stowarzyszeń polskich i zagranicznych, jest m.in. korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Komitetu Etyki w Nauce PAN oraz rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

#Marek Safjan
#biogram
#laureat_nagrody_100-lecia