Karol Lesman

Holandia, nagroda literacka dla tłumaczy
Karol Lesman
Karol Lesman

Przełożył kilkadziesiąt pozycji z kanonu literatury
polskiej, m.in. utwory Stanisława Ignacego Witkiewicza,
Marka Hłaski, Leszka Kołakowskiego, Sławomira
Mrożka, Wiesława Myśliwskiego, Tadeusza Różewicza,
Zbigniewa Herberta, Anny Świrszczyńskiej, Wisławy Szymborskiej.
Laureat holenderskiej nagrody Funduszu Literatury,
przyznawanej przez Instytut Książki nagrody Transatlantyk
i najważniejszej niderlandzkiej nagrody
translatorskiej imienia Martinusa Nijhoffa za „bogate
i różnorodne przekłady dzieł literatury polskiej”.

#Karol Lesman
#biogram
#nagroda ZAiKS-u