Jan Stachowski

24.12.2020
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Bohemista, tłumacz, dyplomata, Jan Stachowski zmarł 24 grudnia 2020. Był członkiem Sekcji F – Autorów Dzieł Literackich naszego Stowarzyszenia. W 2017 został laureatem Nagrody ZAiKS-u za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literackiego.

Urodzony w 1951, ukończył bohemistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale, jak mówili znający go przyjaciele, swą doskonałą znajomość języka czeskiego zawdzięczał nie tylko studiom akademickim, ale i praktycznym, podczas podróży, rozmów na ulicy czy pogwarek w gospodach. Pracował jako tłumacz przysięgły, był również wykładowcą na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Śląskiego oraz redaktorem katowickiego Wydawnictwa Śląsk, zasłużonego serią „Biblioteki pisarzy czeskich i słowackich”. Internowany w roku 1981, po 1989 trafił do Ambasady RP w Pradze. Nie przestawał tłumaczyć – jego dorobek obejmuje utwory takich autorów jak Ivan Klíma, Jan Pelc, Arnošt Lustig, Ota Filip, Emil Hakl, Jiří Kratochvil, Michal Viewegh, Petra Procházková, Patrik Ouřale przede wszystkim Josefa Škvoreckiego i Bohumila Hrabala. Przekłady tego ostatniego ukazywały się w Polsce w tzw. drugim obiegu, nim trafiły do szerokiego kręgu czytelników. Był nominowany w 2009 do Nagrody Angelusa, w 2019 otrzymał przyznawaną w Czechach nagrodę im. Jiříego Theinera, dysydenta, tłumacza i edytora, wręczaną za zasługi na polu promocji literatury czeskiej za granicą.

Od wielu lat przyjeżdżał do Cieszyna, by wziąć udział w festiwalu „Kino na granicy”, spotkaniu sąsiadów, podczas którego omawiano filmy i literaturę, przysłuchując się cyklicznym „Pojedynkom tłumaczy”.

#Jan Stachowski