Bogdan Dziworski

Nagroda 100-lecia ZAiKS-u
Bogdan Dziworski
Bogdan Dziworski

Operator filmowy, reżyser filmów dokumentalnych,
fotograf, profesor sztuki filmowej. Jest autorem
i scenarzystą niemal 40 własnych obrazów
oraz autorem zdjęć do filmów dokumentalnych innych
twórców. Najbardziej znany jest z filmów sportowych.
Zdobył wiele nagród w konkursach w kraju
i na świecie, m.in. Nagrodę Specjalną „Smok Smoków”
Krakowskiego Festiwalu Filmowego, Nagrodę Specjalną
„Platynowy Zamek” Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Dokumentalnych w Poznaniu i Nagrodę PSC za
całokształt twórczości.

#Bogdan Dziworski
#biogram
#Nagroda 100-lecia