Andrzej Bukowiecki

Nagroda im. Krzysztofa Teodora Toeplitza
Andrzej Bukowiecki
Andrzej Bukowiecki

Krytyk filmowy, filmoznawca. Ukończył kulturoznawstwo
na Uniwersytecie Łódzkim i Podyplomowe
Studium Wiedzy o Filmie w PWSFTviT. W latach
1984-2020 dyrektor Domu Sztuki SMB „Jary” na warszawskim Ursynowie. Publikuje na łamach „Magazynu Filmowego SFP”, „Magazynu Branży Audiowizualnej FILMPRO” i na stronie portalfilmowy.pl,
zajmując się historią kina, sztuką operatorską
i techniką kinematograficzną. Jest współautorem
(z Rafałem Marszałkiem) albumu 100 lat polskiego
filmu. 1908-2008.

#Andrzej Bukowiecki
#biogram
#nagroda ZAiKS-u