Czas – ruch – przestrzeń

15.08.2021, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, Biennale

„Czas – ruch – przestrzeń” to temat II Ogólnopolskiego Biennale Rysunku, które skierowane jest do artystów profesjonalnych oraz do studentów na studiach drugiego stopnia lub na IV–VI roku studiów uczelni artystycznych.

„Czas przemyśleć raz jeszcze wątek czasu, ruchu i przestrzeni, zinterpretować te pojęcia na nowo z uwagi na ich związek ze sztuką w przeszłości i skonfrontować je z problemami obecnych czasów – pisze Alicja Wieczorek z Fundacji Pinata, organizatora biennale. – Porównanie postaw artystów w tym kontekście pozostawi obraz charakterystycznego dla naszej epoki sposobu postrzegania. Na myśl nasuwa się łacińska sentencja Tempus fugit, aeternitas manet (czas ucieka, wieczność pozostaje)”.

Celem konkurs jest wyłonienie najciekawszych prac odwołujących się do tematu przewodniego. Jurorzy oprócz Grand Prix przewidują dodatkowe nagrody finansowe i wyróżnienia. Wybrane prace będą eksponowane w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku w październiku 2021. Zostanie również wydana publikacja prezentująca dzieła artystów zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

Zgłoszenia konkursowe drogą mailową można nadsyłać do 15 sierpnia 2021.

Szczegółowe informacje odnośnie wydarzenia, regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie konkursu CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ II - PINATA | PINATA (pinatagroup.com)

#Zaiks dla kultury