Krzysztof Szuster

4.11.2021
Fot. W. Druszcz / J. Barcz
Fot. W. Druszcz / J. Barcz

Pedagog, elektronik, urodził się w Gdańsku w 1949 roku. Od 1987 roku był Kierownikiem Wydziału Licencji i Inkasa, a w 1996 roku został zastępcą Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Jak sam kiedyś wspominał, ZAiKS-u uczył się od ludzi, pracowników i ówczesnych kierowników sekcji. Zajmując się licencjami, inkasem, tabelami stawek wynagrodzeń autorskich, czystymi nośnikami, Krzysztof Szuster działał na styku Ministerstwa Kultury, użytkowników twórczości i twórców. Wielokrotnie osiągał policzalne dla tych ostatnich sukcesy w trudnych bataliach negocjacyjnych. Pozwalały mu na to fachowa wiedza, umiejętność oceny szans w sytuacjach negocjacyjnych, zdolność do kompromisu i niewątpliwie jego sympatyczne usposobienie.

Krzysztof Szuster był sprawnym managerem i architektem elektronicznego systemu poboru wynagrodzeń autorskich. Dzięki jego wizji i konsekwencji zbudowana została efektywność ZAiKS-u w licencjonowaniu twórczości na różnych polach eksploatacji. Posiadał wyjątkową umiejętność zajmowania się równocześnie strategią, jak i detalami - od zasad funkcjonowania dyrekcji okręgowych po system teleinformatyczny, od prawa autorskiego po organizację wydziałów w dyrekcji generalnej.

Mimo stanowczości w egzekwowaniu należnych twórcom tantiem, cieszył się sympatią wszystkich partnerów rynkowych ZAiKS-u. Media, biznes, sektor publiczny, bratnie organizacje – wszyscy darzyli Go niezmiennym szacunkiem, był najlepszym ambasadorem spraw twórców, jakiego można sobie wymarzyć.

Przez cały czas interesował się nowinkami cyfrowymi. W ZAiKS-ie nadzorował pracę Zespołu Informatyków. W drugiej połowie lat 90. zainicjował stosowanie nowoczesnych metod bezpośredniego monitoringu stacji radiowych i telewizyjnych. Później inspirował komórki merytoryczne do współpracy z firmami wyspecjalizowanymi w tego typu działalności.

Był wymagającym, ale jednocześnie niezwykle dbającym o pracowników i sprawiedliwym szefem. Życzliwym i twardym negocjatorem. 

Przez te wszystkie lata nie zapominał o swojej pasji żeglarskiej. Na początku swojej pracy zawodowej w technikum Radiowym i Zespole Szkół w Pułtusku, był m.in. instruktorem żeglarstwa i prowadził drużynę harcerską. Warto wspomnieć, że ukoronowaniem tej żeglarskiej pasji było wypełnienie warunków stażowych uprawniających do przystąpienia do egzaminu na stopień kapitana żeglugi bałtyckiej!

Dyrektor Krzysztof Szuster żywo i przez cały czas interesował się muzyką i wszelakimi nowinkami kulturalnymi.

W 1998 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Jest również laureatem Nagród 90-lecia, 95-lecia i 100-lecia ZAiKS-u.

Pogrzeb Krzysztofa Szustera odbył się 16 listopada na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.  

 

 

 

#pożegnania
#Krzysztof Szuster