ZAiKS i CISAC

CISAC (Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów) to globalna organizacja z siedzibą w Paryżu, do której należy 230 stowarzyszeń twórczych z ponad 120 krajów. ZAiKS należy do CISAC od 1927 roku.

Historia naszej międzynarodowej działalności i udziału w CISAC rozpoczęła się w 1926 roku na zorganizowanym w Warszawie Kongresie ALAI (Międzynarodowe Zrzeszenie Literacko-Artystyczne). Delegatami ZAiKS-u byli wówczas Kazimierz Wroczyński, Jan Stanisław Mar, Stanisław Ossorya-Brochocki, Nina Niovilla i Gustaw Beylin. Kongres zapoczątkował współpracę z innym światowymi organizacjami zbiorowego zarządzania dbającymi o ochronę majątkowych praw autorskich dla swoich stowarzyszonych twórców. Jednocześnie w 1926 roku w Paryżu powołano Pierwszy Inauguracyjny Kongres CISAC, Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów. CISAC (Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs) odróżniała się od ALAI przede wszystkim tym, że skupiona była na zarządzaniu prawami majątkowymi twórców. Natomiast ALAI zajmowało się głównie aspektami prawnymi i merytorycznymi w obszarze kultury. W 1927 roku na zjeździe w Rzymie, Kazimierz Wroczyński zgłosił akces Stowarzyszenia ZAiKS do CISAC.

W ciągu ostatnich 95 lat nasi przedstawiciele byli bardzo aktywni i zaangażowani w sprawy CISAC. W Warszawie i Krakowie odbyły się m.in.: Kongres CISAC (1934), posiedzenia Komitetu Prawnego (1958, 1987, 2017) i Komitetu Europejskiego (1993), Zgromadzenie Generalne (2018), jak również wiele zjazdów rad autorskich i komitetów technicznych. W latach 1980-1982 Prezesem CISAC był Karol Małcużyński, a w latach 1998-2000 funkcję tę pełnił Andrzej Szczypiorski. W Komitecie Prawnym zasiadali m.in. Jan Brzechwa (w latach 1936-1939 jako Przewodniczący) i prof. Jan Błeszyński (w latach 1998-2007). W latach 2001-2004 byliśmy członkiem Zarządu CISAC, który kilka lat później wybrał Rafała Kownackiego, byłego zastępcę Dyrektora Generalnego ZAiKS-u do udziału w kluczowym komitecie doradczym Global Policy Committee. Dyrektor Kownacki był również do 2021 roku członkiem Komitetu Prawnego CISAC.

 

 

 

#ZAiKS na świecie
#CISAC
#współpraca międzynarodowa
#internationa
#partnerzy ZAiKS-u na świecie