ZAiKS i BIEM

BIEM (Międzynarodowe Biuro Stowarzyszeń Zarządzających Prawami do Nagrań i Reprodukcji Mechanicznej) jest odpowiednikiem CISAC w zakresie praw mechanicznych. BIEM to międzynarodowa organizacja z siedzibą we francuskim Neuilly-sur-Seine, której ZAiKS jest wieloletnim członkiem. BIEM założył w 1929 roku Alfons Tournier w celu zarządzania prawami z nagrań i reprodukcji mechanicznej. Obecnie BIEM zrzesza 61 stowarzyszeń z 58 krajów.

BIEM skupia się na doskonaleniu ochrony w zakresie praw mechanicznych, negocjowaniu i ujednolicaniu umów licencyjnych, jak również na ogólnych warunkach korzystania z praw autorskich, w porozumieniu z Międzynarodową Federacją Przemysłu Fonograficznego – IFPI. Ponadto do zadań BIEM należy zabezpieczanie współpracy technicznej pomiędzy stowarzyszeniami oraz pomoc w wyzwaniach takich jak czerpanie większych korzyści z kopiowania prywatnego dla twórców i właścicieli praw autorskich, które wynikają z eksploatacji wydawnictw mechanicznych w przestrzeni online i offline.

 

#ZAiKS na świecie
#BIEM
#współpraca międzynarodowa
#partnerzy ZAiKS-u na świecie