Marcin Błażewicz

5.04.2021
Fot. W.Druszcz/J.Barcz
Fot. W.Druszcz/J.Barcz

Uśmiechnięty, często żartujący, chętny do rozmowy. Szybki w działaniu, nie odmawiający pomocy. Oczytany, doskonale znający historię muzyki i kompozycji, którą wykładał w Akademii Muzycznej. Marcin Błażewicz zmarł nagle w wielkanocny poniedziałek, 5 kwietnia 2021 roku.

Urodzony w Warszawie w 1953, studiował najpierw filozofię w Akademii Teologii Katolickiej, by niebawem przerzucić się do PWSM, gdzie w klasie prof. Mariana Borkowskiego zgłębiał kompozycję. Brał także udział w międzynarodowych kursach kompozytorskich, prowadzonych przez François-Bernarda Mâche’a, Iannisa Xenakisa oraz Oliviera Messiaena.

Kompozycja była jednym z przedmiotów, których nauczał w Akademii Muzycznej jako jej profesor; inne to instrumentacja, propedeutyka kompozycji, czytanie partytur. W latach 1999–2002 i 2005–2008 był prodziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC, a w latach 2008–2012 dziekanem tego wydziału. Do grona doktorów, których wypromował, należą m.in. Krzesimir Dębski i Ignacy Zalewski.

Był wielkim propagatorem kultury muzycznej i jej niestrudzonym orędownikiem, pełnym pomysłów i nowych idei. W latach 1983–1987 był organizatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Forum Nowej Muzyki w Warszawie. W latach 1990–1992 pełnił funkcję prezesa polskiej sekcji Jeunesses Musicales, a od 1990 do 1994 roku wiceprezesa Towarzystwa Sztuki Perkusyjnej. W latach 1986–1998 był kierownikiem muzycznym Teatru Polskiego Radia. Zorganizował ponad 200 koncertów poświęconych głównie muzyce współczesnej, wśród nich cykle: „Prezentacje młodych kompozytorów”, „Spotkania z muzyką współczesną”, „Młodzi muzycy młodym słuchaczom”. Był również jurorem wielu konkursów, przewodniczył pracom jury zakończonego przed tygodniem I Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Mieczysława Karłowicza, organizowanego wspólnie przez Filharmonię w Szczecinie i ZAiKS.

Przyznawał, że komponowanie stanowiło dla niego rozprawę z sytuacją egzystencjalną – było to odbiciem jego zainteresowań filozoficznych, zwłaszcza filozofią Wschodu. Jego utwory mają w repertuarze m.in. Pierre-Yves Artaud, Marta Klimasara, Matthew Coley, Mark Ford, Johan Bridger, Roni Kot Wenzell, Carine Dupre, World Brass, Agata Igras-Sawicka, Monika Wolińska, Tadeusz Domanowski, Stanisław Skoczyński, Leszek Lorent. W 2008 roku związał się z duńskim wydawcą muzycznym Edition Svitzer.

Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 1998 roku został uhonorowany Nagrodą im. Stanisława Wyspiańskiego za całokształt twórczości; dwukrotnie (1989 i 1990) został laureatem Prix Italia.

Był wieloletnim – od 1981 – członkiem naszego Stowarzyszenia. Pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Autorów Dzieł Muzycznych (2005–2013), a także, od czterech kadencji, funkcję Skarbnika Zarządu. W 2018 roku otrzymał nagrodę 100-lecia ZAiKS-u.

Ostatnie pożegnanie Marcina Błażewicza odbędzie się 26 kwietnia o godz. 13.00 w kaplicy na Powązkach Wojskowych. O 14.30 nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Stare Powązki.

#Marcin Błażewicz
#Odeszli od nas
#pożegnania