Jerzy Prokopiuk

18.03.2021
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Za trzy miesiące skończyłby 90 lat – Jerzy Prokopiuk, tłumacz, eseista, antropozof i znawca gnozy, zmarł 18 marca 2021. Od 1963 roku był członkiem sekcji F naszego Stowarzyszenia.

Filozofią i ezoteryką zainteresował się jako młody człowiek. Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (filozofia i filologia orientalna) nie ukończył, kształcił się poprzez kontakty z myślicielami i religioznawcami, podróżując często do ich siedzib. Za swego mistrza uznawał Rudolfa Steinera, austriackiego filozofa i mistyka, twórcę antropozofii, kierunku najbardziej mu bliskiego. Właśnie poglądy Steinera i psychologia integralna Carla Gustava Junga dały Prokopiukowi podstawy holistycznego spirytualizmu, światopoglądu, z którym się utożsamiał. Była to forma filozofii gnostycznej, stawiającej doświadczenie duchowe i praktyki nad spekulacją intelektualną. Popularyzator antropozofii, był inicjatorem Klubu Gnosis i Klubu im. C.G. Junga oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Gnosis”.

Od lat 70. zajmował się przekładami literatury humanistycznej, głównie ezoterycznej i religioznawczej. Tłumaczył z niemieckiego, angielskiego i francuskiego; spośród przekładanych autorów wymienić trzeba Mistrza Eckharta, Anioła Ślązaka, Goethego, Schillera, Hegla, Telemanna, Novalisa, Freuda, Steinera, Junga, Schleiermachera, Fromma, von Balthasara, Webera, van der Leeuva, Jungera, Huxleya, Galbraighta, Koestlera, Lainga, Runcimana, Eliadego, Sedira, Drewermanna, a także Hermanna Hessego i Michaela Ende. Jego autorski dorobek obejmuje kilkadziesiąt książek (w tym autobiograficzny tom Rozdroża) oraz kilkaset artykułów i esejów. Translatorskie dokonania przyniosły mu nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1989), dwa lata wcześniej zaś – nagrodę Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie.

#Jerzy Prokopiuk