Jerzy Kornowicz

Laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u
23.03.2019
Jerzy Kornowicz
Jerzy Kornowicz

Kompozytor, pianista, animator życia kulturalnego. Urodził się 12 sierpnia 1959 roku w Lublinie. Studia kompozytorskie odbył pod kierunkiem Tadeusza Bairda i Mariana Borkowskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie oraz u Louisa Andriessena w Konserwatorium Królewskim w Hadze. Był jurorem w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach kompozytorskich, m.in. im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach i im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Wykładał na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak również gościnnie na innych uczelniach polskich i zagranicznych. Od 2016 roku jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Jest założycielem grupy muzyki intuitywnej Kawalerowie błotni, skupiającej improwizujących kompozytorów oraz autorów muzyki alternatywnej i jazzowej, z którą występował na wielu festiwalach, m.in. Chopin i jego Europa, Musica Polonica Nova czy Warszawska Jesień. Jest również twórcą utworów dla dzieci, muzyki do spektakli teatralnych i filmu oraz songów i piosenek. Działa na rzecz obecności muzyki w przestrzeni publicznej, ruchu poznawczego w muzyce, dostępu do twórczości, kultury jako indywidualnego i społecznego wymiaru tożsamościowego. Kilkakrotnie był prezesem Związku Kompozytorów Polskich. Od 2013 roku jest prezesem Stowarzyszenia Kreatywna Polska zrzeszającego polskie środowiska twórcze i przemysły kreatywne. W 2014 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 roku otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

#Jerzy Kornowicz
#kompozytor
#twórca
#laureat_nagrody_100-lecia
#Nagroda 100-lecia
#Nagrody ZAiKS-u
#biogram