Bohdan Michalski

24.02.2021
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Filozof, pasjonat twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Bohdan Michalski zmarł 24 lutego 2021.

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie kontynuował na Wydziale Filozoficznym UW (dyplom 1969). Doktorat i habilitację uzyskał w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W czasie studiów doktoranckich nawiązał współpracę z polskimi i zagranicznymi wydawcami, opracowując filozoficzny dorobek Witkacego, którego uważał za jednego myślicieli metafizycznych (obok Romana Ingardena i Jana Leszczyńskiego) i bronił jego oryginalnej wizji, niezbyt w Polsce docenianej. Wnikliwa analiza korespondencji i ineditów pozostawionych przez Witkacego pozwoliła Michalskiemu na odnalezienie w Bibliotece UJ zespołu rękopisów filozoficznych pisarza, które uważano za zaginione, a wśród nich rękopis Zagadnienia psychofizycznego oraz dedykowanego Ingardenowi traktatu O bycie samym w sobie i dla siebie z 1936, polemizującego z fenomenologią i kreacjonizmem Ingardena.

Był członkiem komitetu redakcyjnego wydania krytycznego Dzieł zebranych Witkiewicza, publikowanego przez PIW; doglądał niemieckich i francuskich edycji jego pism filozoficznych. Przez kilka lat był adiunktem w Zakładzie Współczesnej Kultury Artystycznej IS PAN, prowadził wykłady na uczelniach w Sztokholmie, Nowym Jorku i Florencji. W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Sztokholmie. Związany jako wykładowca (profesor) z WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, SWPS i Collegium Civitas, kierował działalnością Międzynarodowego Konsorcjum Uniwersyteckiego, przygotowującego programy edukacyjne takie jak Erasmus.

Od 1978 był członkiem Sekcji I naszego Stowarzyszenia, pełniąc w nim funkcję członka zarządu i wiceprzewodniczącego zarządu Sekcji, a także zastępcy członka Zarządu ZAiKS-u.

#Bohdan Michalski