Ekslibris w Falenicy

18.05.2021 - 21.05.2021, Falenica, online, festiwal
Materiały prasowe
Materiały prasowe

Mała karteczka z herbem lub wizerunkiem i nazwiskiem właściciela książki, wklejana zwykle na wewnętrznej okładce. W Polsce ekslibris ma tradycję ponad 500-letnią, jest wciąż popularny i ceniony, podobnie jak jego twórcy, którzy często przyjmują zamówienia od zagranicznych kolekcjonerów. Sztuka ta doczekała się w Polsce trzech regularnie organizowanych konkursów i prezentacji o randze międzynarodowej – w czerwcu w Malborku odbędzie się 27 edycja Biennale Ekslibrisu.

Czterodniowe spotkanie ze znakiem książkowym pod auspicjami Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, Wawerskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Warze (filia w Falenicy) miało na celu popularyzację wiedzy na temat znaku książkowego jako odzwierciedlenia stylu artystycznego panującego w danej epoce, rozwoju technik graficznych i sztuki samej w sobie. Wydarzenie obejmowało wirtualną wystawę przekrojową z kolekcji Zygmunta Gontarza (18 maja), wykład Ryszarda Bandosza, twórcy i kolekcjonera ekslibrisów (19 maja), prelekcję Aleksandry Sewerynik dotyczącą prawa autorskiego (20 maja) i prowadzone przez Ewę Otceten warsztaty tworzenia znaków książkowych.

#Ex libris
#ekslibris
#Warszawska Galeria Ekslibrisu
#ZAiKS dla kultury