Ekslibris – mała, wielka sztuka

5.05.2021
Materiały prasowe
Materiały prasowe

Wawerskie Centrum Kultury – Filia w Falenicy wspólnie z Warszawską Galerią Ekslibrisu oraz Biblioteką Publiczną w dzielnicy Wawer Filia Falenica zapraszają w podróż z ekslibrisem jako intelektualną przygodę z małą grafiką książkową, która pozwala czerpać radość
z obcowania z książką.

Ekslibris jako świadectwo naszego przywiązania do rodzinnych księgo-zbiorów, wrażliwości plastycznej jest dobrym przykładem nie tylko postrzegania piękna, ale nade wszystko poznania świata w jego różnorodności.

W pięciowiekowej tradycji znakowania ksiąg ekslibrisem Polska zajmuje w Europie poczesne miejsce, które zapewniły jej liczne i bogate księgozbiory oraz bibliofilskie pasje ludzi epoki renesansu.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat znaku książkowego jako odzwierciedlenia stylu artystycznego panującego w danej epoce, rozwoju technik graficznych i sztuki samej
w sobie.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach online, które będą dostępne na https://www.facebook.com/wck.falenicahttps://www.wck-wawer.pl/

  • 18 maja 2021 godz. 17:00

Wirtualna wystawa przekrojowa pod tytułem „Ekslibris – mała, wielka sztuka“ złożona  z prac autorów z całego świata z kolekcji Zygmunta Gontarza - kolekcjonera i popularyzatora ekslibrisów, a także grafiki, nauczyciela akademickiego, bibliofila, członka licznych organizacji zawodowych i Towarzystwa Bibliofilów Polskich; autora artykułów ekslibrisoznawczych zamieszczonych w „Ex Bibliotheca”

  • 19 maja 2021 godz. 17:00

Wykład online na temat historii znaku książkowego, prowadzenie: Ryszard Bandosz – z wykształcenia politolog, pracował jako kolejarz. Były rzecznik prasowy warszawskiego Oddziału Regionalnego PLK. Miłośnik, twórca i kolekcjoner ekslibrisów, głównie „kolejowych”. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów i osób prywatnych w kraju i za granicą. Był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Miłośników Ekslibrisów, członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Ekslibris Polski”. Przez wiele lat członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma dla miłośników ekslibrisów „Ex Bibliotheca” wydawanego przez Warszawską Galerię Ekslibrisu
i autor licznych artykułów w wielu numerach tego czasopisma.

  • 20 maja 2021 godz. 17:00

Wykład online na temat prawa autorskiego, prowadzenie: Aleksandra Sewerynik – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dyrygentury Chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. nPosiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii specjalizującej się w ochronie praw autorskich oraz w ramach własnej kancelarii, gdzie doradzała w sprawach z zakresu prawa autorskiego.

  • 21 maja 2021 godz. 17:00

 Warsztaty online tworzenia współczesnych znaków/odtwarzania historycznych znaków. Przygotowane zostaną stemple w różnych technikach np. z gąbek, sznurków oraz z gumowych bloczków i dłuta do linorytu. Odbiorcy warsztatów będą mogli oznaczyć samodzielnie przygotowanym, spersonalizowanym znakiem wybraną przez siebie, ważną dla nich książkę.

Propozycja Wawerskiego Centrum Kultury Filia Falenica wpisuje się w kulturalną ofertę wzmacniania więzi wspólnotowych, promocję przedsięwzięć wzbogacających wiedzę o takich dziedzinach, jak: malarstwo, grafika, fotografia, rzeźba. Jest efektem współpracy z innymi partnerami, zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym m.st. Warszawy, pobudzania kreatywności, pielęgnowania kontaktów międzyludzkich.

Partner projektu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

#ex libris
#ekslibris
#Warszawska Galeria Ekslibrisu
#sztuki wizualne