Jerzy Gąssowski

1.02.2021
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Archeolog, wykładowca, dydaktyk, Jerzy Gąssowski zmarł 1 lutego 2021. Od 1960 był członkiem Sekcji I naszego Stowarzyszenia. Miał 94 lata.

Należał do nestorów polskich archeologów, dyplom wydziału UW zdobył w 1951, z uczelnią tą związał się na wiele lat jako jej wykładowca i pracownik naukowy (w tym dyrektor Instytutu Archeologii). Specjalista w zakresie archeologii wczesnego średniowiecza, badania prowadził nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii – mitologii Celtów, początki średniowiecza w Brytanii i Irlandii omówił w kilku pracach naukowych. Doceniony przez środowisko, objął stanowisko wicedyrektora Polish Studies Center w Indiana University w Bloomington, zaś w 1984 został dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. W Polsce jego zainteresowania skupiły się na ziemi sandomierskiej – poświęcił jej swój doktorat obroniony w 1958, publikacje i studia, w Sandomierzu także kierował przez wiele lat pracami badawczymi prowadzonymi przez Ekspedycję Wykopaliskową Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. Dokonał tu wielu cennych odkryć, ale nazwisko jego łączone jest z dwoma znaleziskami o wielkim znaczeniu: tabliczkami z greckimi literami, które uznano za najstarsze zabytki pisma na terenie naszego kraju, oraz szkieletem Mikołaja Kopernika, odkrytym we Fromborku w 2008. Sandomierz przydzielił mu pracownię, by mógł prowadzić swe badania – i tymi kierował przez dziesięć lat. Prof. Gąssowski był jednym z inicjatorów i założycieli Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, wspierał je i wspomagał w miarę swoich możliwości.