Mieczysław Rakowski

19.11.2021
Mieczysław Rakowski
Mieczysław Rakowski

Ekonomista, historyk gospodarki, Mieczysław Rakowski zmarł w wieku 104 lat. Od 1965 roku był członkiem Sekcji I naszego Stowarzyszenia.

Urodził się w Warszawie w 1917 roku; aktywność społeczną wykazywał w szeregach Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, do którego przystąpił w latach 30. (był prawdopodobnie ostatnim żyjącym członkiem tej organizacji). We Lwowie, do którego uciekł po zajęciu przez Niemców stolicy, rozpoczął studia techniczne, by przerwać je w1941, kiedy po ataku Rzeszy na ZSRR i okupacji miasta uciekać na wschód, na Ural, gdzie pracował w kołchozie. W Polsce, do której wrócił w 1946, zaangażował się w odbudowę kraju, współpracując przy tworzeniu pierwszego Planu Odbudowy Gospodarczej (1947-1949). Podjął również działalność naukową – jako publicysta ekonomiczny, autor prac z dziedziny gospodarki, a także jako pracownik placówek takich jak Instytut Ekonomiczny PAN czy Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego. W komisji tej zajmował się m.in. oceną modeli rozwoju gospodarczego oraz metodami planowania ekonomicznego.

Był krytykiem sposobu, w jaki prowadzona była w Polsce tzw. gospodarka socjalistyczna; zwracał uwagę na powolny wzrost wydajności pracy, podkreślając jego zależność od m.in. ograniczeń czasu wolnego. Już po przemianach 1989 roku występował przeciw tempu i zakresowi kapitalistycznych reform wprowadzanych w Polsce. Jako jeden z niewielu ekonomistów trafnie oceniał znaczenie gospodarki Chin, zapowiadając globalną dominację tego kraju. Badania nad gospodarką chińską prowadził do ostatnich lat swego życia, planując kolejne publikacje. Jego uczniowie podkreślali cechującą go nieustannie trzeźwość umysłu.

#Mieczysław Rakowski
#pożegnania