Paulina Buchwald-Pelcowa

6.07.2021
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Zmarła 6 lipca 2021 profesor Paulina Buchwald-Pelcowa należała do grona bibliologów i historyków książki o światowej renomie.

Urodziła się 4 czerwca 1934 roku w Poznaniu. Pracę naukową w Bibliotece Kórnickiej PAN podjęła w roku 1956, po ukończeniu studiów polonistycznych na poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Doktorat i przenosiny do Warszawy oznaczały rozpoczęcie pracy w Bibliotece Narodowej, z którą związana była do chwili śmierci jako profesor w Zakładzie Starych Druków BN (kierowała nim w latach 1975-1994). W 1969 rozpoczęła zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim, wykładała również w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i w Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

Była znawczynią i badaczką literatury i kultury staropolskiej, zwłaszcza starych druków; analizowała wzajemne związki literatury i książki, śledząc odbiór tekstu w świadomości czytelnika. Dzieje polskiej książki, drukarstwa, ruchu wydawniczego wiązała ściśle z książką europejską, podkreślając szczególne znaczenie Włoch. Jej dorobek ponad 200 publikacji, w tym monografie tak istotne jak Satyra czasów saskich (1969), Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku (1981), Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego (1993), Cenzura w dawnej Polsce (1997), Drukowi winniśmy oświecenie naszego wieku… (2003), a także doceniane przez historyków druku tomy „Polonia typographica Saeculi Sedecimi”, którego to wydawnictwa była redaktorem naczelnym. Była edytorką tekstów literatury staropolskiej, jej prace tłumaczone były na angielski, rosyjski, włoski; brała udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych.

Członkini wielu rad naukowych, w tym Biblioteki Kórnickiej PAN, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Towarzystwa Bibliofilów, Wydziału Filologicznego PAU. Uhonorowana m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W szeregach ZAiKS-u od 1986 roku (Sekcja I).

#pożegnania
#Paulina Buchwald-Pelcowa