Kolejne „Fonie Lublina”

23.07.2021
Materiały prasowe
Materiały prasowe

Kolejny koncert z cyklu „Fonie Lublina”, „Między Wschodem a Zachodem”, odbędzie się 25 lipca. O godzinie 18.00 w Trybunale Koronnym wystąpią Magdalena Maciąg (skrzypce) i Łukasz Chrzęszczyk (fortepian), a słowo o muzyce wygłosi Kinga Krzymowska-Szacoń. W programie Władysław Żeleński (Sonata F-dur op. 30 na skrzypce i fortepian) oraz Johannes Brahms – 3 Intermezzi op. 117.

Jak podkreślają organizatorzy,położony na styku Wschodu i Zachodu Lublin od lat jest miejscem spotkania różnych tradycji muzycznych. W sposób naturalny asymiluje się tu i oswaja pozornie odmienne światy dźwięków. W najbliższym koncercie klasycyzująca odmiana niemieckiego romantyzmu zestawiona zostanie z bardziej lirycznym, nasyconym ludowością romantyzmem polskim. Prezentowane utwory: na skrzypce i fortepian Władysława Żeleńskiego, jak i na fortepian Johannesa Brahmsa reprezentują nieco różne style i tradycje, łączy je jednak bezsprzeczny talent obu artystów. Oba dzieła charakteryzuje oszczędność środków a zarazem głębia wyrazu. W kontekście umiejscowienia Lublina na styku kultur Wschodu i Zachodu ciekawe będzie porównanie różnic i podobieństw języków muzycznych naszego rodzimego twórcy i niemieckiego sąsiada. Warto przypomnieć, że promowana w ramach Festiwalu Fonie Lublina 2021 twórczość Żeleńskiego wybrzmiewa szczególnie mocno w 100-lecie śmierci tego kompozytora”.
Koncert będzie można też zobaczyć online – premiera 15 sierpnia o godz. 19.00. (https://www.youtube.com/channel/UCc4L_4KmnSskrxhdtE1Iw0g)

Materiały prasowe
Materiały prasowe

Natomiast 1 sierpnia, także o 19.00, nastąpi premiera online koncertu zarejestrowanego w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. (https://www.youtube.com/channel/UCc4L_4KmnSskrxhdtE1Iw0g)

.Muzykę z pogranicza” wykonali Krzysztof Pachla – klarnet, Katarzyna Czerniawska– altówka, Stefaniia Verbovetska – fortepian i Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian, a słowo o muzyce wypowiedział Andrzej Gładysz.

Program koncertu:

Zygmunt Noskowski (1846-1909)

Mélodies Ruthéniennes op. 33 na fort. na 4 ręce (1890)

Cantique et Kołomyjka,

Chanson,

Cantiquevarié,

Danseruthénienne,

Romance et chansonette,

Trepak,

Zadumka,

Danserustique.

 

Józef Wieniawski (1837-1912)

Walc koncertowy Des-dur op. 3  (oprac. na 4 ręce F.H. Schneider) (1854)

 

Josef Labor (1842-1924)

Trio na klarnet, altówkę i fortepian na cztery ręce (1900)

  1. Quasi Allegretto C-dur

III. Adagio ma non troppo Es-dur

 

Johann Baptist Cramer (1771-1858)

Potpourri ausder Oper La Traviata na cztery ręce (1853)

 

Aleksandr Borodin (1833-1867)

Polka „Helena” d-moll na cztery ręce (1861)

Jak podają organizatorzy, „myśl przewodnia koncertu opiera się na różnych odniesieniach do słowa „pogranicze”. W sensie historycznym istotnym elementem kształtowania się polskiej kultury muzycznej była, oprócz czynników rodzimych, twórcza asymilacja nurtów zagranicznych. Usłyszymy cykl miniatur fortepianowych Zygmunta Noskowskiego napisanych pod wpływem fascynacji kulturą Ukrainy. Józef Wieniawski – mało znany brat Henryka i austriacki kompozytor Josef Labor reprezentują pogranicza sławy i zapomnienia. Usłyszymy dwie niezwykle popularne swego czasu, a obecnie niemal całkowicie zapomniane kompozycje muzyki kameralnej napisane w duchu kultury francuskiej i austriackiej. Johann Baptista Cramer, angielski kompozytor niemieckiego pochodzenia oraz Aleksander Borodin rosyjski przedstawiciel Potężnej Gromadki spotkają się na pograniczu różnicy ich wieku. Dzieło stworzone przez Cramera u schyłku życia skonfrontowane zostanie z utworem napisanym przez dziecko - dziewięcioletniego Borodina”.

ZAiKS jest partnerem wydarzeń.
Więcej na www.fonielublina.pl

#ZAiKS dla kultury
#sprzyjamywyobraźni
#Fonie Lublina