Jerzy Bąk

3.07.2021
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Profesor Jerzy Bąk, który zmarł 3 lipca 2021 w wieku 91 lat, należał do grona specjalistów zajmujących się zagadnieniami technik świetlnych i oświetlenia. Tematyka ta była jego pasją – jeszcze przed uzyskaniem dyplomu inżynierskiego rozpoczął pracę jako asystent w organizowanej właśnie Katedrze Techniki Świetlnej na Wydziale Elektrycznym warszawskiej Politechniki. Jerzy Bąk kierował nią (przemianowaną na Zakład Technik Świetlnych) w latach 1978-1997; z uczelnią związany był 53 lata jako naukowiec i dydaktyk.

Jest uznawany za twórcę szkoły wielokryteryjnego projektowania oświetlenia. Jedna z jego publikacji, Technika oświetlania, skierowana była do projektantów oświetlenia – praktyków i teoretyków – zwracając uwagę na istotne w ich pracy możliwości i ograniczenia.

Jerzy Bąk był autorem wielu monografii, opracowań, skryptów, poradników, także artykułów i wystąpień szykowanych na branżowe konferencje w Polsce i zagranicą. Był promotorem prac doktorskich, prowadził badania w ośrodkach zagranicznych, należał również do kilku komitetów technicznych Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE. Należał do Sekcji I Stowarzyszenia Autorów ZAiKS od 1980 roku.

#pożegnania
#Jerzy Bąk