Irina Kisielowa

Rosja, nagroda literacka za przekład na język obcy
12.05.2021
Irina Kisielowa
Irina Kisielowa

Slawistka, rosyjska tłumaczka literatury polskiej, która zarówno swą pracę magisterską, jak i rozprawę doktorską poświęciła Sonetom krymskim Adama Mickiewicza.

Po studiach i uzyskaniu dyplomu w Państwowym Uniwersytecie Rosyjskim w Kaliningradzie pozostała na uczelni jako asystent, rozpoczynając równocześnie współpracę translatorską z polskimi instytucjami. W czasie studiów odbyła staż naukowo-badawczy na uniwersytecie w Getyndze, zaś po magisterium ukończyła roczny językowo-metodyczny kurs języka polskiego na lubelskim UMCK. W 2011 roku przeniosła się do Wiednia, gdzie pracuje jako wykładowca w Instytucie Slawistyki stołecznego uniwersytetu. Wśród jej nagrodzonych przekładów jest Hera moja miłość Anny Onichimowskiej oraz sztuki teatralne Przemysława Wojcieszka (Made in Poland) i Michała Walczaka (Ostatni tatuś).

2 czerwca odebrała Nagrodę ZAiKS-u z rąk Janusza Foglera, prezesa ZAiKS-u.

 

#Irina Kisielowa
#nagroda ZAiKS-u
#biogram