15.07.2021

Apel środowisk kreatywnych w sprawie systemu wsparcia artystów zawodowych

 

Polskie środowiska kreatywne, ponad wszelkimi podziałami, zdecydowanie popierają działania zmierzające do zbudowania kompleksowego systemu wsparcia artystów zawodowych.

Na ustawę o uprawnieniach artysty zawodowego przygotowywaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu polska branża kreatywna czeka niecierpliwie od kilkunastu lat. Pandemia pokazała, że nie ma czasu do stracenia.

Jednogłośnie apelujemy o uwzględnienie w systemie rekompensaty reprograficznej także smartfonów. To właśnie one są dziś osobistymi centrami kultury i symboliczna opłata od nich powinna stanowić podstawę systemu wsparcia dla artystów. Nie rozumiemy, dlaczego Polska miałaby nie wprowadzić takiej opłaty w minimalnej wysokości, zgodnie z rozwiązaniami obowiązującymi w zdecydowanej większości państw w Europie.

Dla porównania przedstawiamy kwoty rekompensaty reprograficznej w innych krajach*. Te liczby mówią same za siebie.

 • 332 mln euro – Niemcy
 • 277 mln euro – Francja
 • 127 mln euro – Włochy
 • 27 mln euro – Węgry
 • 1,6 mln euro – Polska

*dane za 2018 rok, dot. urządzeń audio i wideo, więcej informacji na www.artystazawodowy.pl

Wierzymy, że politycy rozumieją rolę i potrzeby polskiej kultury i apelujemy do nich o poparcie dla kompletnego systemu rekompensat i wsparcia dla artystów. Producenci i hurtownicy elektroniki nie zaprzestali torpedowania projektu ustawy, a artyści są teraz atakowani ze zwielokrotnioną mocą. Czujemy się zastraszani. Mało kto ma w tej chwili odwagę wypowiadać się publicznie w kwestii wsparcia dla kultury. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ten hejt jest w dużej mierze sztucznie podsycany i na szczęście nie jest to głos polskiego społeczeństwa.

Poparcie dla systemu wsparcia artystów szybko ukróci tę nagonkę. I o to poparcie apelujemy. W tej sprawie mówimy jednym głosem, niezależnie od osobistych sympatii politycznych: zarówno ustawa, jak i kompleksowa aktualizacja rekompensaty reprograficznej są bardzo potrzebne i wyczekiwane od lat. Dodatkowo polski projekt ustawy jako jedyny w Europie jest wyrazem solidarnościowej postawy artystów wobec części środowiska znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji.

Wiemy, że w żadnym kraju opłata nie została w zauważalnym stopniu przerzucona na konsumentów. Firmy zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach UE, mają możliwość odliczenia jej od swoich wielkich zysków. Dziękujemy Ministerstwu Kultury oraz tym politykom, którzy w debacie publicznej stawiają czoło pełnym hipokryzji argumentom przeciwników polskiej kultury. Wspólnie pokażmy młodemu pokoleniu, że wybranie drogi twórczej nie jest skazywaniem się na życie bez podstawowych zabezpieczeń.

 

 

Lista sygnatariuszy:

 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Jacek Bromski, Prezes
 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – Janusz Fogler, Przewodniczący Zarządu
 • Izba Wydawców Prasy – Bogusław Chrabota, Prezes; Marek Frąckowiak, Dyrektor Generalny
 • Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) – Janusz Janowski, Prezes
 • Związek Literatów Polskich – Marek Wawrzkiewicz, Prezes
 • Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska – Barbara Jóźwiak, Prezes Zarządu
 • Balet Cracovia Danza – Romana Agnel, Dyrektor Naczelny i Artystyczny
 • Teatr Muzyczny w Poznaniu – Przemysław Kieliszewski, Dyrektor
 • Stowarzyszenie Animatorów Kultury Forum Kraków – Anna Michalak, Prezeska Stowarzyszenia
 • Gildia Montażu i Postprodukcji GMP – Marcin Konarzewski, Przewodniczący
 • Gildia Scenarzystów Polskich – Ilona Łepkowska, Przewodnicząca Zarządu
 • Goyki3 Art Inkubator – Joanna Cichocka-Gula, Dyrektor
 • Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) – Alicja Grawon-Jaksik, Prezes Izby
 • Fundacja Teatr PAPAHEMA – Mateusz Trzmiel, Prezes Zarządu
 • Polskie Stowarzyszenie Jazzowe – Mariusz Bogdanowicz, Prezes
 • Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych – Wojciech Dudzik, Prezes Zarządu
 • Alians Niezależnych Producentów Muzycznych – Andrzej Dąbrowski, Przewodniczący
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Anna Weronika Brzezińska, Prezeska
 • Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (PTMW) – Maciej Żółtowski, Prezes Zarządu
 • Polski Ośrodek Lalkarski – Jacek Malinowski, Prezydent
 • Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych PSC – Piotr Śliskowski, Prezes
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL – Maciej Hoffman, Prezes Zarządu
 • Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP – Ryszard Poznakowski, Przewodniczący Zarządu
 • Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów – Paweł Szkotak, Prezes
 • Stowarzyszenie Kobiet Filmowców – Barbara Białowąs, Prezeska Zarządu
 • Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM – Jarosław Barzan, Prezes Zarządu
 • Stowarzyszenie Muzyków Ludowych – Jan S. Prządka, Prezes Zarządu
 • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków SPAM – Ryszard Cieśla, Prezes
 • Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Waldemar Majcher, Prezes
 • Unia Teatrów Polskich – Maciej Englert, Prezes
 • Unia Teatrów Niezależnych – Maria Seweryn, Prezes
 • Związek Polskich Artystów Fotografików – Jolanta Rycerska, Prezes
 • Zrzeszenie Filharmonii Polskich – Jacek Rogala, Przewodniczący Zarządu
 • Związek Kompozytorów Polskich – Mieczysław Kominek, Prezes
 • Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR – Jerzy Mamcarz, Prezes
 • Związek Zawodowy Aktorów Polskich (ZZAP) – Maksymilian Rogacki, Przewodniczący
 • Związek Zawodowy Muzyków RP – Wanda Kwietniewska, Przewodnicząca
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich – Bohdan Lisowski, Prezes
 • Związek Artystów Wykonawców STOART – Jan Drozdowski, Przewodniczący Zarządu
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Anna Nasiłowska, Prezes
 • Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich – Tomasz Grewiński, Prezes Rady
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury STL – Rafał Lisowski, Prezes
 • Forum Środowisk Sztuki Tańca – Maciej Kuźmiński, Członek Zarządu
 • Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych – Lidia Duda, Przewodnicząca
 • Mazowiecka Izba Architektów – Robert Szumielewicz, Przewodniczący Rady Okręgowej
 • Gildia Reżyserów Polskich – Magdalena Lankosz, Dyrektorka
 • Polska Gildia Producentów – Agata Szymańska, Członkini Zarządu
 • Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) – Andrzej Puczyński, Przewodniczący Zarządu
 • Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS – prof. dr hab. Dorota Ilczuk, Kierownik Centrum
 • Polska Rada Muzyczna – Artur Szklener, Prezes
 • Fundacja Sztukmistrze – Joanna Reczek-Szwed, Prezeska Zarządu
 • Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA) – Dominik Skoczek, Dyrektor
 • Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Krzysztof Szuster, Prezes Zarządu Głównego

Sygnatariusze dodani po 15.07.2021:

 • Teatr Syrena – Monika Walewska, p.o. Dyrektor Teatru Syrena
 • Teatr Muzyczny w Gdyni – Igor Michalski, Dyrektor
 • Krakowski Teatr VARIETE – Janusz Szydłowski, Dyrektor naczelny i artystyczny
 • Rada do spraw Instytucji Artystycznych – Marta Wierzbieniec, Przewodnicząca
 • Teatr Polski we Wrocławiu – Jan Szurmiej, Zastępca Dyrektora
 • Teatr Wierszalin – Piotr Tomaszuk, Dyrektor
 • Teatr Muzyczny w Gdyni – Igor Michalski, Dyrektor
 • Teatr Kameralny w Bydgoszczy – Mariusza Napierała, Dyrektor
 • Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – Krzysztof Głuchowski, Dyrektor Naczelny i Artystyczny
 • Teatr im. Wandy Siemaszkowej – Jan Nowara, Dyrektor
 • Teatr Pinokio w Łodzi – Gabriel Gietzky, p.o. Dyrektor
 • TR Warszawa – Natalia Dzieduszycka, Dyrektorka
 • Teatru Muzyczny ROMA – Wojciech Kępczyński, Dyrektor Naczelny
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
 • Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych – Dorota Segda, Zastępca Przewodniczącego, Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim – Jan Tomaszewicz, Dyrektor naczelny i artystyczny
#przemysł kreatywny
#apel
#artyści zawodowi
#Dla mediów