Andrzej Biernacki

28.07.2021
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Edytor, krytyk literacki, eseista i historyk literatury, Andrzej Biernacki zmarł 23 lipca 2021, półtora miesiąca przed swymi 90. urodzinami. Z naszym Stowarzyszeniem, jego sekcją Autorów Dzieł Naukowych, związany był od 1961 roku.

Niepokorny uczeń i student – wyrzucony przed maturą z liceum z powodów politycznych, relegowany ze studiów w 1953 za podobne „przewiny”, kontynuował edukację samodzielnie, korzystając z biblioteki uniwersyteckiej. Prawa studenta przywrócono mu w 1959, złożył niebawem pracę magisterską. Publikować zaczął w 1949 – od drobnych tekstów informacyjnych w „Słowie Polskim”, poprzez recenzje i artykuły w „Dziś i jutro”, następnie w „Twórczości”, z którą związał się w 1955, po objęciu redakcji przez Jarosława Iwaszkiewicza, „Współczesności” i „Więzi”. Listę tę zresztą można wydłużyć, dodając tytuły zacne i szanowane: „Tygodnik Powszechny”, „Dialog”, „Dekada Literacka”, „Pamiętnik Teatralna”, a także paryska „Kultura”. Dla Muzeum Literatury redagował „Blok-Notes”, periodyczne wydawnictwo poświęcone twórczości literackiej XIX i XX stulecia; współpracował z redakcją Polskiego Słownika Biograficznego, przygotowując dla niej biogramy kilkudziesięciu postaci.

Był czytelnikiem dociekliwym, poszukującym; interesowali go twórcy mniej znani, często niesłusznie zapomniani, których starał się przywrócić odbiorcom – Aleksander Przezdziecki, Manfred Kridl, Bronisław Chlebowski, Ludwik Fryde, Erazm Jerzmanowski to tylko kilka nazwisk przez niego wybranych. Swoje testy zamieszczał najczęściej w rocznikach i opracowaniach zbiorowych, tomy poszczególnych autorów opatrując wstępami i posłowiami. Swoim nazwiskiem sygnował trzy biografie oraz wybór not zamieszczanych przez lata w „Twórczości” – Abeandry (w miesięczniku podpisywał je „Abe”).

Angażował się w działania ZAiKS-u, był m.in. Komisji Rewizyjnej, przewodniczącym Zarządu Sekcji I oraz, przez dwie kadencje (2009-2017), członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Dla ZAiKS-u wykonywał ekspertyzy w sporach prowadzonych o plagiat, wnikliwie analizując przedkładane mu teksty i rzetelnie je oceniając. Wyróżniony został Odznaką ZAiKS-u (1988) i Medalem ZAiKS-u (1998).

#pożegnania
#Andrzej Biernacki