500 lat Dzwonu Zygmunta

8.07.2021
Materiały prasowe
Materiały prasowe

Dzwon Zygmunta został odlany w Krakowie w 1520 roku. Jego fundatorem był król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt I Stary, panujący w latach 1507-1548, a wykonawcą przybyły z Norymbergi ludwisarz Hans (Johannes) Beham. Dzwon, który po raz pierwszy zabrzmiał 13 lipca 1521 roku, zawieszony został cztery dni wcześniej, w specjalnie w tym celu nadbudowanej starej wieży obronnej Zamku Królewskiego na Wawelu zwanej Zygmuntowską.

Z okazji pięćsetnej rocznicy tych wydarzeń w Krakowie (od 9 do 13 lipca) i Norymberdze (17 lipca) odbędzie się szereg instalacji wizualno-dźwiękowych.

Pełen program, a także historię Dzwonu Zygmunta i jego obecności w kulturze znaleźć można na 500-sigismundus.com. ZAiKS jest partnerem imprezy.

#ZAiKS dla kultury
#instalacja
#Dzwon Zygmunta