Konkurs im. Szymona Szurmieja

12.04.2021
Materiały prasowe
Materiały prasowe

„Teatr, który pamięta” – tak o Teatrze Żydowskim, organizatorze Międzynarodowego Konkursu im. Szymona Szurmieja, mówi Gołda Tencer, aktorka, reżyserka i dyrektor teatru.

Nowe teksty inspirowane szeroko pojętą tematyką żydowską, jak i promowanie twórczości sprzyjającej rozwojowi dialogu i zrozumienia niezależnie od dzielących ludzi różnic – oto cele konkursu ogłoszonego 12 kwietnia 2021. Współczesna sztuka o tematyce żydowskiej wpisuje się w prowadzone stale poszukiwania artystyczne zespołu – teatr jest żywym miejscem dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego, podejmującego trudne tematy historyczne związane z traumą i pamięcią Zagłady, ale i żydowskiej tożsamości w dzisiejszym trudnym, nie zawsze przyjaznym tradycji świecie.

Konkurs, którego partnerem jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, ma charakter otwarty dla autorów piszących we wszystkich językach, zgłaszających jedno oryginalne, niepublikowanie wcześniej dzieło. Utwory należy nadsyłać na adres Teatru Żydowskiego do 15 września 2021; nazwiska laureatów (Grand Prix i trzy wyróżnienia) ogłoszone zostaną 6 grudnia 2021. 

 

#Międzynarodowy Konkurs im. Szymona Szurmieja na dramat współczesny o tematyce żydowskiej
#teatr
#dramat
#Teatr Żydowski
#wydarzenie