Jarosław Zieliński

27.04.2021
Fot. Archiwum prywatne
Fot. Archiwum prywatne

Miłośnik i pasjonat Warszawy, historyk architektury krajobrazu, wielki znawca miasta, Jarosław Zieliński zmarł 27 kwietnia 2021 po długiej chorobie. Miał 63 lata. Od 2018 roku był członkiem Sekcji M naszego Stowarzyszenia.

Był pasjonatem historii stolicy, spraw z nią związanych, czego odbiciem była jego działalność (był m.in. członkiem Zespołu Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy w latach 1992-2012, kierował również Warszawskim Oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami; wraz z Januszem Sujeckim przygotował społeczny projekt rewitalizacji fragmentu ul. Ząbkowskiej). Po reaktywacji w 2006 roku miesięcznika „Stolica” został zastępcą redaktor naczelnej. Prowadził wykłady i spotkania poświęcone historii Warszawy, przede wszystkim jednak pisał o jej ulicach i dzielnicach – jego dorobek obejmuje kilkaset artykułów popularnonaukowych i tekstów prasowych, prac studialnych (np. Latarnie warszawskie. Historia i technika), kilkadziesiąt scenariuszy filmów dokumentalnych i wiele publikacji książkowych, z których najważniejsze to 15 tomów Atlasu dawnej architektury ulic i placów Warszawy. Dużą popularność zdobyły przewodniki jego autorstwa, np. Spacerownik po żydowskiej Warszawie (razem z Januszem S. Majewskim, 2014) czy wcześniejszy Żoliborz. Przewodnik historyczny (2008), za który zdobył Nagrodę Literacką m.st. Warszawy. Inne jego wyróżnienia to Nagroda Klio (trzykrotnie), Nagroda m.st. Warszawy za zasługi dla Stolicy (2015) i Nagroda ZAiKS-u im. Karola Małcużyńskiego za varsaviana (2014).

Lubiany i ceniony przez czytelników, współpracowników, polityków, konserwatorów, a nawet deweloperów, którzy cenili jego ogromną wiedzę na temat miejsc, w których miały powstawać nowe budynki. „Wyjątkowy i pełen pasji człowiek, varsavianista z krwi i kości, który Warszawie oddał serce”, żegnała Jarosława Zielińskiego wiceprezydent stolicy, Renata Kaznowska.

Grzegorz Sowula

#Jarosław Zieliński