Co oznacza nazwa ZAiKS

ZAiKS powstał w 1918 roku jako Związek Autorów Kabaretowych. Rok później zmienił nazwę na Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych. I przez wiele lat stowarzyszenie było nazywane swoim akronimem.

Z czasem stowarzyszenie ZAiKS powiększało się i zyskiwało nowych członków z innych dziedzin sztuki. Od 1954 roku jego nazwą jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, a skrótowiec przestał być akronimem i stał się nazwą niezależną od swojego historycznego znaczenia.

#ZAiKS