AURORA w Bydgoszczy

15.04.2021
Teatr Polski w Bydgoszczy. Fot. Monika Stolarska
Teatr Polski w Bydgoszczy. Fot. Monika Stolarska

AURORA to nowa nagroda dramaturgiczna na teatralnej mapie Polski. Teatr Polski w Bydgoszczy jako organizator Festiwalu Prapremier powołał międzynarodową nagrodę dramaturgiczną „AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy”, która będzie przyznawana za wybitny dramat współczesny. Po raz pierwszy AURORA zostanie wręczona podczas XX. Edycji Festiwalu Prapremier, który co roku odbywa się w Teatrze Polskim w Bydgoszczy na przełomie września i października. Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Jak zaznaczyli organizatorzy w zaproszeniu skierowanym do dramatopisarek i dramatopisarzy z Polski
i z zagranicy – w nowej formule Festiwalu Prapremier pragną zwrócić swoje zainteresowanie na wschód, gdzie teatralnie, lecz także społecznie i politycznie, dzieje się wyjątkowo dużo.

Do udziału w konkursie organizatorzy zaprosili autorki i autorów z Polski, a także z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Gruzji, Armenii, Węgier, Czech, Słowacji, Albanii, Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowina, Mołdawii, Rumunii, Macedonii, Słowenii, Bułgarii, Czarnogóry, Kosowa, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Turkmenistanu. Nabór tekstów w języku polskim, rosyjskim bądź angielskim, trwał do 15 kwietnia.

W pierwszym etapie konkursu trzyosobowe jury w składzie Davit Gabunia (uznany pisarz i dramatopisarz gruziński), Julia Holewińska (dramatopisarka polska, wicedyrektorka Teatru Polskiego w Bydgoszczy) i Agnieszka Lubomira Piotrowska (tłumaczka dramatów z języka rosyjskiego, członkini Zarządu sekcji C Stowarzyszenia Autorów ZAiKS) wybierze pięć finałowych tekstów. Zostaną one zaprezentowane w formie szkiców scenicznych w trakcie Festiwalu Prapremier. W kolejnym etapie pięcioosobowa Kapituła w składzie: Swiatłana Aleksijewicz (pisarka białoruska, Laureatka Nagrody Nobla), Davit Gabunia, Julia Holewinska, Marius Ivaskevicius (wybitny dramatopisarz litewski), Agnieszka Lubomira Piotrowska wybierze zwycięski tekst i przyzna AURORĘ - Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy w wysokości 50 000 zł. Dodatkowe nagrody dla finalistów przyzna Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy w języku polskim, rosyjskim i angielskim są dostępne na stronie www.auroraaward.pl.

Patronami medialnymi konkursu są miesięcznik „Dialog” oraz czasopismo „Didaskalia. Gazeta Teatralna”.   

#Teatr
#Aurora
#Teatr Polski w Bydgoszczy
#nagroda
#dramat
#wydarzenie