Nabywanie członkostwa w okresie pandemii

20.08.2020

Szanowni Państwo,

twórców, którzy chcą ubiegać się o członkostwo w ZAiKS-ie, zachęcamy do zapoznania się z procedurą nabywania członkostwa i z regulaminem zawierania umów o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi. Wypełnione deklaracje członkowskie (do pobrania TUTAJ) mogą Państwo wysłać do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną.

Jesteśmy w pełni świadomi Państwa oczekiwań wobec Stowarzyszenia i robimy, co w naszej mocy, aby jeszcze sprawniej odpowiadać na Państwa potrzeby. Dbamy o to, by wszystkie procedury obowiązujące w Stowarzyszeniu były zgodne z obowiązującym prawem. Zdalny tryb pracy biura i władz ZAiKS-u wynika z zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i polskiego rządu. Zarządy sekcji opiniujące wnioski o członkostwo mogą procedować dokumenty zawierające dane osobowe tylko podczas spotkań stacjonarnych. W związku z tym wszystkie wnioski o nabycie członkostwa zostaną rozpatrzone niezwłocznie po ustaniu ograniczeń związanych z okresem pandemii.

Naszą intencją jest zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa twórców i pracowników Stowarzyszenia oraz zachowanie ciągłości inkasa i repartycji wynagrodzeń autorskich. Dziękujemy za wyrozumiałość.

W sprawach związanych z nabywaniem członkostwa mogą się Państwo kontaktować z Wydziałem Ogólnoczłonkowskim:

sekcja.czlonkowska@zaiks.org.pl

tel. 22 55 67 155

#członkostwo
#pandemia