Maciej Szczepański

16.06.2020
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Lekarz, naukowiec, nauczyciel akademicki. Od 1971 roku był członkiem sekcji I – autorów dzieł naukowych naszego stowarzyszenia. miał 90 lat.
Po maturze w 1947 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim UW. 1 stycznia 1953 objął stanowisko asystenta Oddziału Chirurgii Urazowej Szpitala Miejskiego nr 4 – choć zasłynął później jako hematolog, specjalista chorób zakrzepowych, zaczynał właśnie od chirurgii i ortopedii. W tych dziedzinach robił pierwsze specjalizacje, wykorzystując potem zdobytą wiedzę w Klinice Chirurgicznej Instytutu Hematologii w Warszawie, gdzie pracował do 1971 roku.
Pracę doktorską, obronioną w 1965 roku, poświęcił badaniom układu krzepnięcia osocza; sukcesy na tym polu sprawiły, że na przełomie lat 1969/1970 przeprowadzał badania w Laboratorium Krzepnięcia Krwi w Malmö. Od końca 1971 do zakończenia pracy zawodowej w 1990 zatrudniony był w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, zajmował w nim stanowiska adiunkta, docenta i profesora, kierował m.in. Pracownią Hemostazy Zakładu Biochemii, prowadził Konsultacyjną Poradnię dla Chorych z Chorobami Zakrzepowymi. Prowadził badania w placówkach zagranicznych, był autorem prac oryginalnych i opracowań naukowych.
W 1999 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Grzegorz Sowula

#Maciej Szczepański
#pożegnania
#odeszliOdNas
#medycyna
#nauka