Kultura jako źródło wzrostu gospodarczego

19.09.2014

Czy wiecie, że …

- przedsiębiorstwa z branży kultury i branży twórczej, z przychodami w wysokości 535,9 mld euro, generują 4,2 proc. europejskiego PKB

- sektor ten zajmuje trzecie miejsce pod względem zatrudnienia, po przemyśle budowlanym oraz działalności usługowej związanej z gastronomią, obejmującej bary i restauracje. Zapewnia pracę blisko 2,5 razy większej liczbie osób niż producenci samochodów i 5 razy większej niż przemysł chemiczny

- ponad 7 mln Europejczyków jest bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych w przedsiębiorstwach z branży kultury i branży twórczej

- odporność gospodarki kreatywnej była widoczna w czasie kryzysu gospodarczego: liczba nowych miejsc pracy w branży kultury i branży twórczej wzrosła średnio o 3,5 proc. rocznie w latach 2000–2007 i nadal rosła w tempie 0,7 proc. rocznie w latach 2008–2012, mimo że liczba miejsc pracy w pozostałej części gospodarki spadła o 0,7 proc.

- największymi pracodawcami w europejskim sektorze kreatywnym i sektorze kultury są rynek sztuk wizualnych, sztuk performatywnych oraz przemysł muzyczny

- sektor kreatywny i sektor kultury zatrudnia przeciętnie więcej osób w wieku 18–29 lat niż jakikolwiek inny sektor

- dzięki dużej populacji, silnemu rynkowi kultury, światowej klasy dziedzictwu kulturowemu i niezwykle utalentowanej klasie kreatywnej Europa jest od dawna źródłem korporacyjnych liderów w branżach kreatywnych

Prezentujemy polskie tłumaczenie raportu EY (Ernst Young) "Kultura jako źródło wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Analiza rynków kreatywnych". Mamy nadzieję, że będzie to punkt wyjścia do lepszego i szerszego zrozumienia centralnej roli twórców oraz twórczości w rozwoju rynków kreatywnych. Analiza EY po raz pierwszy w historii dostarcza danych pozwalających na ocenę wartości branży twórczej, która przez wielu decydentów wciąż traktowana jest z niedostateczną atencją. Raport przedstawia dowody na to, że przedsiębiorstwa z branży kultury przynoszą korzyści społecznościom lokalnym, regionom i państwom, będąc źródłem zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Sektora twórczego i kreatywnego nie da się przenieść do innych krajów o niższych kosztach produkcji. Te branże rozwijają się i będą rozwijać się tutaj, w Europie. Warto je wspierać, wzmacniając pozycję twórców. Zyska na tym całe społeczeństwo.

Zachęcamy do lektury.

Polskie tłumaczenie raportu EY powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Angielska wersja raportu ukazała się w grudniu 2014 roku i jest dostępna na stronie www.creatingeurope.eu

Raport NY
Raport NY
#warto wiedzieć