Leopold Kozłowski-Kleinman

Członek honorowy
Leopold Kozłowski Kleinman
Leopold Kozłowski Kleinman

Lwowianin, a od czasów powojennych związany z Krakowem.

Urodził się 26 listopada 1918 roku. Muzyk, pianista, kompozytor, nazywany „ostatnim klezmerem Galicji”, tradycyjnym żydowskim muzykantem. Amerykańscy miłośnicy tej muzyki uważają, że był „ostatnim klezmerem świata”, a to z racji urodzin w kolebce klezmerstwa, jaką była Galicja.

W 1995 roku grał ze słynnym skrzypkiem Jicchakiem Perlmanem, co zapisane zostało na filmie (i płycie) In the fiddler’s house. Pochodzi z rodziny Pejsacha Brandwejna, którego słynna kapela grywała dla marszałka Piłsudskiego, a wcześniej na dworze cesarza Franciszka Józefa. Był absolwentem lwowskiego konserwatorium w klasie fortepianu i krakowskiej PWSM, gdzie ukończył Wydział Dyrygentury. Był kierownikiem muzycznym Teatru Żydowskiego w Warszawie i cygańskiego zespołu Roma. Od 1991 roku prowadził koncerty piosenek żydowskich i muzyki klezmerskiej (pierwszy z nich odbył się w synagodze Tempel na krakowskim Kazimierzu), jest również kompozytorem muzyki filmowej do Austerii Jerzego Kawalerowicza (1988), autorem kilku wersji opracowania muzycznego musicalu Skrzypek na dachu, a także aktorem (grał m.in. w Liście Schindlera Stevena Spielberga, który zaangażował go również do konsultacji muzyki gettowej).

Z koncertami zwiedził cały niemal świat, prowadził warsztaty klezmerskie w USA, Niemczech, Austrii. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, od 2014 roku Honorowym Obywatelem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Zmarł 12 marca 2019 w Krakowie.

#Leopold Kozłowski Kleinman
#kompozytor
#członek_honorowy
#laureat nagrody ZAiKS-u
#biogram