Krzysztof Karasek

Członek honorowy
Krzysztof Karasek
Krzysztof Karasek

„Twórca nowego języka”, czyli – Krzysztof Karasek, eseista, krytyk literacki, od lat zaliczany do czołówki polskich poetów.

Urodzony w 1937 roku w Warszawie, trenował szybownictwo i skok o tyczce (studiował w stołecznej Akademii Wychowania Fizycznego). Lektury filozoficzne zaprowadziły go na studia na Wydziale Filozofii UW. Po debiucie w 1966 roku na łamach „Poezji” został zaliczony do grupy „nowofalowców” obok Barańczaka, Zagajewskiego, Kornhausera, Krynickiego, Markiewicza. Rozpoczął pracę w zespole redakcyjnym „Orientacji”, skąd przeszedł do „Nowego Wyrazu”, zaś dekadę 1983–1993 przepracował w miesięczniku „Literatura”. Współpracował również z radiową Dwójką, przejmując posadę redakcyjną po Bogdanie Ostromęckim. Jego debiutancki tom, Godzina jastrzębi, ukazał się w 1970 roku; do dziś ma w dorobku ponad dwa tuziny zbiorów poezji i wyborów wierszy, cztery tomy prozy i liczne opracowania literackie.

Liryka Karaska traktuje o rzeczach podstawowych, czyli o życiu i śmierci, sprawach interesujących każdego – autor rozmawia z czytelnikiem, niejako „wciąga” do dialogu filozofów, postaci historyczne, innych poetów, korzysta z tradycji, do której nieraz nawiązuje.

Odznaczony Srebrnym Medalem  „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, laureat wielu nagród literackich.

#Krzysztof Karasek
#twórca
#członek_honorowy
#Nagrody ZAiKS-u
#biogram