Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z siedmiu członków wybranych na Zebraniu Delegatów. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza i jego zastępcę. Komisja sprawuje stały i wszechstronny nadzór nad działalnością Stowarzyszenia oraz przedstawia Zebraniu Delegatów wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i wniosek o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego.

 

##o nas
#komisja rewizyjna
#władze
#ZAiKS