Joanna Kulmowa

Członkini honorowa
22.05.2020
Joanna Kulmowa
Joanna Kulmowa

Poetka, prozaiczka, reżyserka, autorka utworów scenicznych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

Urodziła się 25 marca 1928 w Łodzi. Podczas okupacji niemieckiej uczyła się na tajnych kompletach. Po wojnie zaczęła studiować historię na Uniwersytecie Łódzkim, wkrótce jednak przeniosła się na studia aktorskie. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi oraz reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Pracowała jako reżyser w teatrach w Łodzi, w Poznaniu i Koszalinie. W 1955 objęła stanowisko redaktora działu teatralnego w wydawnictwie Nasza Księgarnia. W latach 1962–1963 pełniła funkcję kierownika literackiego w Teatrze Wybrzeże. Od 1961 do lat 90. mieszkała w Strumianach pod Stargardem Szczecińskim. Jako reżyserka współpracowała z telewizją. W 1960 roku wspólnie ze Stefanem Sutkowskim i mężem Janem Kulmą założyła Scenę Kameralną Filharmonii Narodowej, późniejszą Warszawską Operę Kameralną, z którą współpracowała do 1974 roku.

Pod koniec lat 70. podjęła współpracę ze środowiskami opozycyjnymi. Publikowała wiersze w drugoobiegowym „Zapisie”, „Pulsie”, „Jedności” i „Obrazie”. Jest autorką wiersza Chwała, krzepiącego strajkujących pracowników Zarządu Portu Szczecin.

Jako poetka debiutowała w 1952 roku. Jej poezje, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych są refleksyjne, pełne liryzmu i humoru. Jest autorką utworów scenicznych, librett operowych, cyklu psalmów responsoryjnych i słuchowisk radiowych.

Jako prozaiczka opublikowała m.in. pełne poetyckiej fantazji, metaforyczne powieści Wio, Leokadio! i Stacja Nigdy w życiu, w których dzieli się refleksjami nad ludzką egzystencją oraz kształtem współczesnego świata. W 1984 wydała tom Serce jak złoty gołąb, stanowiący próbę stworzenia nowego typu baśni metaforycznej dla dzieci.

W 2008 otrzymała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2012 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej.

Od 1952 roku była członkinią ZAiKS-u, a od 2017 roku jego członkinią honorową.

Zmarła 17 czerwca 2018 roku w Warszawie.

#Joanna Kulmowa
#poetka
#członek_honorowy
#biogram