Jan Błeszyński

Członek honorowy, laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u
19.03.2018
Jan Błeszyński
Jan Błeszyński

Prawnik, specjalista w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Urodził się 1 czerwca 1940 w Górze Kalwarii. W latach 1957–1962 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1971 roku obronił, przygotowaną pod kierunkiem prof. Witolda Czachórskiego, rozprawę doktorską zatytułowaną Tłumaczenie i jego twórca w świetle prawa autorskiego. Osiem lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie. W 1989 uzyskał tytuł profesora nauk prawnych. Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Był profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa na Dobrach Niematerialnych.

Jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej, a także arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Przez wiele lat był członkiem Komisji Prawa Autorskiego działającej przy Ministerstwie Kultury. Wieloletni członek Komisji Prawnej i Legislacyjnej Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów (CISAC). Jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a także konsultantem prawnym wielu organizacji autorskich, ekspertem rządowym i parlamentarnym przy pracach nad nowelizacją prawa autorskiego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa autorskiego, monografii, komentarzy, glos i opinii. Od 44 lat ściśle współpracujący ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 1971 roku członek ZAiKS-u.

Od 2014 roku członek honorowy. Laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u w 2018 roku.

#Jan Błeszyński
#twórca
#członek_honorowy
#laureat_nagrody_100-lecia
#biogram