Adam Boniecki

Członek honorowy
28.05.2020
Adam Boniecki
Adam Boniecki

Marianin, prezbiter katolicki, dziennikarz.

Urodził się 25 lipca 1934 roku w Warszawie. W wieku 18 lat wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. W roku 1993 został przełożonym generalnym Zgromadzenia. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w 1960 roku otrzymał z rąk bpa Antoniego Pawłowskiego święcenia kapłańskie w tamtejszej bazylice katedralnej. W latach 1961–64 studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1964 r. na prośbę bpa Karola Wojtyły skierowany do pracy w redakcji „Tygodnika Powszechnego”.

W 1972 roku wyjechał do Francji studiować w Paryskim Instytucie Katolickim. Był m.in. katechetą licealnym w Grudziądzu, współpracował z duszpasterstwem akademickim na KUL-u i w kościele św. Anny w Krakowie. W 1979 r. na prośbę Jana Pawła II wyjechał do Rzymu i na polecenie papieża zorganizował redakcję polskiego wydania „L’Osservatore Romano”, którym kierował jedenaście lat.

Po powrocie do Polski związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”, zostając asystentem kościelnym, a po śmierci Jerzego Turowicza w 1999 roku – redaktorem naczelnym pisma. Funkcję tę pełnił do roku 2011. Na wezwanie władz zakonnych przeszedł na emeryturę i przeniósł się do domu zakonnego w Warszawie.

Od września 2007 roku współpracował ze stacją Religia.tv. W listopadzie 2011 roku władze zakonu zabroniły mu występowania w środkach przekazu poza „Tygodnikiem Powszechnym”. Zakaz ten został zniesiony w 2017 roku.

Jest autorem wielu publikacji i książek, m.in. Rozmów niedokończonychKalendarium życia Karola WojtyłyNotesu rzymskiegoZrozumieć papieża – rozmów o encyklikach (z Katarzyną Kolendą-Zaleską), VademecumLepiej palić fajkę niż czarowniceZakazu palenia.

Laureat wielu nagród i odznaczeń. W 2005 roku otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2011 roku – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz – od prezydenta Francji – order Commandeur dans l’Ordre national du Mérite (Komandorię Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej).

Od 2014 roku honorowy członek ZAiKS-u.

#Adam Boniecki
#twórca
#członek_honorowy
#biogram