Jerzy Kornowicz, Jan Młotkowski i Dominik Skoczek w Zarządzie Stowarzyszenia Kreatywna Polska

23.11.2020
fot. Ludmiła Mitręga
fot. Ludmiła Mitręga

Stowarzyszenie Kreatywna Polska wybrało nowy zarząd. Prezesem został Jerzy Kornowicz, kompozytor od lat związany z ZAiKS-em i przewodniczący Funduszu Popierania Twórczości naszego Stowarzyszenia. Nowymi wiceprezesami zostali Jan Młotkowski, doradca ds. kontaktów międzyinstytucjonalnych ZAiKS-u i przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Komunikacji CISAC oraz Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA.

Kreatywna Polska to sojusz środowisk twórczych i przemysłów kreatywnych: wydawców prasy, książek, nadawców telewizyjnych i radiowych oraz producentów kultury, a także organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Jest apolitycznym ruchem działającym na rzecz wzmacniania polskiej kultury.

Jerzy Kornowicz – prezes

Kompozytor, pianista-improwizator, pedagog i promotor muzyki. Studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie (u Tadeusza Bairda i Mariana Borkowskiego) i Konserwatorium Królewskim w Hadze (u Louisa Andriessena). Zajmuje się muzyką licznych gatunków, zarówno zapisywaną, jak i improwizowaną. Pisał utwory dla wielu instytucji, zespołów, festiwali i teatrów. Jego muzyka była wykonywana w ponad 20 krajach świata. W 2000 r. jego utwór „Figury w oplocie” uzyskał rekomendację na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO. W 2015 r. utwór „Wielkie przejście”, który w grudniu 2013 r. miał premierę w czasie kijowskiego Majdanu i w jego sąsiedztwie, uzyskał nominację do nagrody „Polonica Nova”. Jest założycielem grupy „Kawalerowie błotni” skupiającej improwizujących kompozytorów oraz muzyków alternatywnych i jazzowych, z którymi prezentował spektakle muzyczne w Polsce i wielu krajach Europy. Zajmuje się popularyzacją nowej muzyki oraz programowaniem artystycznym. Inicjował i współorganizował festiwale i cykle koncertowe, m.in. „Audio-Art” w Warszawie, „Generacje” czy „Skup dźwięków nowych i używanych”. Jest współtwórcą i komisarzem artystycznym Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” w Lublinie. Sprawuje funkcję dyrektora festiwalu „Warszawska Jesień”. Zajmuje się kwestiami strukturalnymi polskiej kultury, edukacją muzyczną, socjologią kultury i polityką kulturalną z pozycji środowisk pozarządowych. W latach 2003-2015 był prezesem Związku Kompozytorów Polskich. Współtworzył kilka polskich instrumentów promocji i dostępu do nowej muzyki. Miał udział w powstaniu Instytutu Muzycznego i programu zamówień kompozytorskich i upowszechniania powstałych utworów prowadzonego przez MKiDN. Był współinicjatorem Stowarzyszenia Kreatywna Polska łączącego polskie przemysły kreatywne i środowiska twórcze. Był wśród założycieli europejskiej organizacji kompozytorów wszystkich gałęzi twórczości muzycznej ECSA. Wykładał gościnnie na uczelniach polskich, europejskich i w USA. Utwory Jerzego Kornowicza ukazały się na płytach wydanych przez BBC Music, Signum Classic, Polskie Nagrania, Reqiuem Records, Acte Préalable, DUX, Ośrodek Rozdroża (płyta „Sceny z bezkresu” z Kawalerami Błotnymi i zespołem Europejskiej Szkoły Śpiewu Tradycyjnego w Lublinie) i Polskie Centrum Informacji Muzycznej. Część jego dorobku kompozytorskiego i wykonawczego dostępna jest na portalu Narodowego Instytutu Audiowizualnego www.ninateka.pl. Wydawcą części utworów Jerzego Kornowicza jest PWM. Jest od lat członkiem ZAiKS-u, działa w Sekcji A – Autorów Dzieł Muzycznych. W 2019 r. został uhonorowany Nagrodą 100-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Jan Młotkowski – wiceprezes

Doradca ds. kontaktów międzyinstytucjonalnych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Komunikacji Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów CISAC. Wcześniej przez wiele lat kierował Wydziałem ds. Komunikacji ZAiKS-u. Menedżer kultury z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi. Koordynator programu kulturalnego podczas wystawy światowej Expo 2010 w Szanghaju i współautor sukcesu polskiego pawilonu na tej wystawie. Zanim rozpoczął pracę w ZAiKS-ie, pracował m.in. w Instytucie Adama Mickiewicza i Telewizji Polskiej, koordynując duże wydarzenia promujące kulturę polską w kraju i za granicą. Niestrudzony propagator modernizacji prawa autorskiego, adwokat dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym przyjętej przez Unię Europejską w 2019 r., działa na rzecz nowoczesnych systemów wspierania sektora kreatywnego i uczciwego wynagradzania twórców.

Dominik Skoczek – wiceprezes

Dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA) – organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi działającej w ramach Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP). Reprezentuje SFP-ZAPA w Zarządzie Society of Audiovisual Authors (SAA) z siedzibą w Brukseli oraz Radzie Dyrektorów Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA) z siedzibą w Genewie. Radca prawny, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa kultury, mediów i filmu. Były członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Przed objęciem funkcji dyrektora SFP-ZAPA prowadził indywidualną praktykę radcowską, doradzając twórcom, wydawcom i producentom oraz związkom reprezentującym ich interesy. Były dyrektor Departamentu Prawnego oraz Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie Prezydencji Polski w Unii Europejskiej koordynował prace grup roboczych Rady UE w obszarze polityki audiowizualnej i prawa autorskiego. Reprezentował także rząd polski w pracach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Wcześniej jako doradca prawny związany był m.in. z Grupą ITI czy Telewizją Polską S.A.

Zarząd Stowarzyszenia Kreatywna Polska:

Jerzy Kornowicz – prezes, Jan Młotkowski – wiceprezes, Dominik Skoczek – wiceprezes, Barbara Jóźwiak – skarbnik, Wiesław Podkański, Maciej Strzembosz, Włodzimierz Albin, Teresa Wierzbowska, Ludmiła Mitręga.

Więcej informacji na www.kreatywnapolska.pl

#Kreatywna Polska