Nowa premiera Agaty Dudy-Gracz

Łódź, premiera
ZAiKS Teatr
ZAiKS Teatr

Najnowszy spektakl Agaty Dudy-Gracz zatytułowany „Ustawienia ze świętymi, czyli rozmowy obrazów" to dwadzieścia żywotów ludzi, z jakiegoś powodu uznanych za świętych, połączonych w fabularną opowieść zderzającą legendy z prozą życia. „Nasi bohaterowie to malowidła, wizerunki zinterpretowane przez malarza. Opowiadają o swoich losach i odnoszą się do tego, co widzą spomiędzy ram obrazów” - mówiła reżyserka i jednocześnie autorka tekstu, scenografii i kostiumów – „Jest to opowieść o osobach, żyjących w różnych epokach historycznych i obyczajowych, pod różnymi szerokościami geograficznymi, których wyjątkowość była wynikiem specyfiki epoki i okoliczności, w jakich przyszło im żyć. Legenda zderzona zostanie z prozą życia, chwalebne bohaterstwo z ludzką marnością, a historyczność z dzisiejszą perspektywą”.

Agata Duda-Gracz do współpracy przy tworzeniu spektaklu zaprosiła studentów IV roku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Będzie to ich spektakl dyplomowy. Przedstawienie składa się z dwóch części: „Pierwsza z nich to indywidualne spotkania Świętych ze zwiedzającymi, gdzie to widz zdecyduje, której postaci chce wysłuchać, a którą pominie. Święci zaś muszą o uwagę odbiorcy walczyć, bo bez wyznawcy Święty staje się bezrobotnym - mówi Duda-Gracz. - W drugiej części na nowo zinterpretujemy zdarzenia z życia tych postaci”. Całość oparta została na poetyce obrzędowej, rytuale i zabobonie, będącym istotną składową kultu Świętych, obchodów dedykowanych im świąt, kultu relikwii, rzucania i odczyniania uroków, leczenia, peregrynacji.

https://tcn.at.edu.pl/spektakl/ustawienia/

#premiera
#wydarzenie