Nagrody ZAiKS-u, kwiecień 2016

23.04.2016

W sobotę 23 kwietnia, w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS przyznali swoje doroczne nagrody. To już 48. edycja coraz bardziej znanego i cenionego wyróżnienia, zapoczątkowanego laurami dla tłumaczy literatury. Dziś Nagroda ZAiKS-u obejmuje dziewięć kategorii, w których docenione zostają dokonania twórców i popularyzatorów kultury. Grono laureatów liczy już 300 wybitnych postaci z różnych dziedzin sztuki. Jurorami są sami twórcy, członkowie ZAiKS-u.

W tym samym dniu wręczono również honorowe członkostwa osobom najbardziej zasłużonym dla Stowarzyszenia. Choć pierwsze takie tytuły przyznano w okresie międzywojennym, grono honorowych członków obejmuje dziś 31 nazwisk.

Na uroczystą galę, organizowaną w Domu pod Królami, głównej siedzibie Stowarzyszenia, przybyli przedstawiciele władz państwowych, organizacji zbiorowego zarządzania, mediów, przede wszystkim zaś sami twórcy, którzy wybierają i spośród których wybierani są laureaci.