Nagrody ZAiKS-u, kwiecień 2014

23.04.2014

Wręczenie dorocznych Nagród Stowarzyszenia Autorów ZAiKS stało się okazją do spotkania twórców, artystów i przyjaciół. W środę 23 kwietnia 2014 r.dopisała pogoda i nastroje – ponad 200 gości oklaskiwało gorąco bohaterów wieczoru: twórców wyróżnionych za ich kreatywną pracę.

#Nagrod ZAiKS-u
#Laureaci Nagród ZAiKS-u
#film