Michał Kleiber. Członek honorowy ZAiKS-u

21.04.2017

21 kwietnia 2017 roku twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS przyznali coroczne nagrody ZAiKS-u.. To już 49 ich edycja!

Najwyższe wyróżnienia – Członkostwa Honorowe – przyznano siedmiu twórcom: literatom Wiesławowi Myśliwskiemu i Januszowi Głowackiemu, kompozytorom i muzykom Michałowi Lorencowi, Edwardowi Pałłaszowi, Tomaszowi Stańce i Janowi „Ptaszynowi” Wróblewskiemu oraz profesorowi Michałowi Kleiberowi, który reprezentował nauki ścisłe. I to właśnie on dziękując za laur powiedział: „Kluczem do naszego sukcesu jest kultura, bo ona wychowuje kolejne pokolenia. Dla realizacji tego celu ZAiKS jest w gronie najważniejszych instytucji”.

Profesor Michał Kleiber, ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej, tak mówi o swej funkcji: „Wraz z paroma innymi osobami stałem się […] uczestnikiem ambitnej misji przekonywania obywateli Unii o zaletach czy wręcz nieodzowności kontynuowania wielkiego projektu łączącego państwa Europy”.


Tegoroczny laureat Członkostwa Honorowego ZAiKS-u rozważa: „Niełatwo wyobrazić sobie trudniejsze zadanie. Nastroje antyunijne stają się w wielu krajach coraz silniejsze i nawet zagorzali zwolennicy UE przechodzą nierzadko na pozycje sceptyków opowiadających się raczej za rozluźnianiem wspólnotowych zasad niż za ich utrzymywaniem czy wręcz zacieśnianiem”.
To prawda, nie ma łatwego zadania. Jego życiorys i dotychczasowe dokonania pokazują jednak, że jest w stanie podołać wyzwaniom.


Urodzony w 1946 roku Michał Kleiber jest czynnym naukowcem, wykładowcą akademickim, autorem ponad 250 publikacji naukowych, zamieszczanych w branżowych czasopismach w kraju i za granicą, oraz kilkunastu książek. Jego specjalnością są zastosowania metod komputerowych w mechanice i informatyce stosowanej. Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał magisterium w 1968 roku, i na Wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium 1971). Związany od wielu lat z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, jest profesorem zwyczajnym w tej placówce (tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1989 roku). Wykładał na wielu uczelniach zagranicznych, kierował międzynarodowymi gremiami, był reprezentantem Polski podczas obrad zespołów badawczych i eksperckich na całym świecie.


Wśród licznych zajmowanych przez niego funkcji wymienić należy: stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego (2001–2005), członka Europejskiej Rady Badań (2006–2011), prezesa Polskiej Akademii Nauk (2007–2015). Był również doradcą społecznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów ze środowiskiem naukowym. Jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i orderów polskich oraz zagranicznych, w tym najwyższego polskiego odznaczenia – Orderu Orła Białego, przyznanego mu w 2016 roku „w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej nauki, za wybitne osiągnięcia w pracy publicznej i państwowej”.

#Michał Kleiber
#Członek Honorowy
#Nagrod ZAiKS-u
#film