Orfeusz dla Piotra Mitznera

25.07.2020
Orfeusz. Praca Andrzeja Strumiłły
Orfeusz. Praca Andrzeja Strumiłły

Kulminacją letniego sezonu artystycznego w leśniczówce Pranie – Muzeum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego było wręczenie Orfeusza, nagrody przyznawanej pod auspicjami patrona placówki za najlepszy tom poetycki wydany w roku ubiegłym. W dziewiątej już edycji nagrody zgłoszono do niej rekordową liczbę 260 książek, spośród których jury (Anna Legeżyńska, Antoni Libera, Jarosław Ławski – przewodniczący, Bronisław Maj i Marek Zagańczyk) ostatecznie wyłoniło pięć finalistek: Tło Agnieszki Herman, Znikopis Urszuli Kozioł, Tuż obok życia Anny Pawlikowskiej, Między monsunami Anny Piwkowskiej i Siostrę Piotra Mitznera.
Podczas gali nagrody, którą uświetnił Meadow Quartet oraz Wiktor Zborowski czytający wiersze nominowanych, ogłoszono, że laur otrzymuje Piotr Mitzner. Antoni Libera mówił o jego książce w laudacji: „Głęboko poruszający jest (…) smutek wynikający z braku złudzeń, daremnie rozpraszany argumentacją stoicyzmu, i elegijny ton zwątpienia, przeczucia absolutnego kresu bądź niemożności »wydobycia się z bytu«”.
Laureatem Orfeusza Mazurskiego (przyznawanego autorowi z Warmii, Mazur lub Podlasia) został Stanisław Raginiak za tom Moje Crow River, natomiast Orfeusza Honorowego przyznano zmarłemu w kwietniu Andrzejowi Strumille.

#ZAiKS dla kultury
#Orfeusz
#poezja
#Piotr Mitzner
#Pranie
#nagroda