Nasłuchiwanie: Gościnność

31.10.2019
Konkurs Zaiks-u: Nasłuchiwanie: Gościnność
Konkurs Zaiks-u: Nasłuchiwanie: Gościnność

Radiowa Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, 31 października 2019 roku, rozstrzygnęły drugą odsłonę konkursu na dramat radiowy Nasłuchiwanie, tym razem pod hasłem: Gościnność

–  Gościnność to pojęcie głęboko zakorzenione w polskiej kulturze, obyczajowości i mentalności. W dawnej Polsce gościnność była cnotą, zobowiązaniem i przywilejem, a wizyta gościa największym świętem, o czym przypominało znane przysłowie „Gość w dom, Bóg w dom”. Przez wieki szczyciliśmy się gościnnością, ale czy serdeczność i życzliwość wobec przybysza nadal nas wyróżnia pośród innych narodów? Czy potrafimy być gościnni? Jak przejawia się nasza gościnność w życiu codziennym? Co oznacza gościnność w świecie współczesnym? – mówił przewodniczący jury prof. Jacek Kopciński.

Michał Komar, pisarz i publicysta, wiceprezes ZAiKS-u, podsumowując konkurs, powiedział: – ZAiKS wspiera cenne inicjatywy dramatopisarskie. Doskonale wiemy, że autorzy – zarówno ci z dużym dorobkiem, jak i ci, którzy stawiają pierwsze kroki – potrzebują zachęty, pretekstu, motywacji i inspiracji. Inicjowanie procesów twórczych jest ważną misją ZAiKS-u, największego stowarzyszenia autorów w Polsce. 

Jury w składzie: Dominika Kluźniak, Małgorzata Semil, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Mariusz Cieślik, Krzysztof Czeczot, Jacek Kopciński (przewodniczący) i Wawrzyniec Kostrzewski postanowiło przyznać:

  • Pierwszą nagrodę i 10 tysięcy złotych Szymonowi Bogaczowi za sztukę Nikos z Chojnowa;
  • Drugą nagrodę i 7 tysięcy złotych Agnieszce Charkot za sztukę Stół z powyłamywanymi nogami;
  • Trzecią nagrodę i 5 tysięcy złotych Mateuszowi Żaboklickiemu za sztukę Pacierz Nościerz.

Ponadto jury wyróżniło nagrodami w wysokości 3 tysięcy złotych Sandrę Staletowicz za sztukę Listy do niezaproszonych oraz Natalię Stencel za sztukę Przyjdź.

Zainteresowanie jurorów wzbudziły także dramaty Macieja Pisarka (Kopciuszek), Artura Potaczała (Bieszczady) i Bartosza Zelka (Otworzysz?).

Jury z satysfakcją stwierdziło, że temat gościnności zainspirował autorów do podjęcia ważnych problemów współczesności w sposób oryginalny i twórczy. Nagrodzone i wyróżnione teksty opowiadają o stosunku Polaków do emigrantów, mechanizmach wykluczenia i społecznej zależności, trudnych relacjach w rodzinie, sytuacji ludzi odrzuconych, wyalienowanych, niezdolnych do utrzymania związku z innymi osobami. Finałowe sztuki wyróżniają się  oryginalną poetyką i świadczą o wysokiej świadomości tworzywa radiowego ich autorów.

#Konkurs ZAiKS-u