Miłosz Bembinow

Laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u
Miłosz Bembinow
Miłosz Bembinow

Kompozytor, dyrygent i pedagog.

Urodził się 1 stycznia 1978 roku w Warszawie. Jest laureatem licznych nagród i stypendiów krajowych i zagranicznych. Studiował kompozycję (Stanisław Moryto) oraz dyrygenturę (Antoni Wit) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni jako adiunkt w Katedrze Kompozycji.

Artysta porusza się równie łatwo w obszarach muzyki poważnej, filmowej, teatralnej, jak również rozrywkowej. Jego kompozycje wykonywane były w większości krajów europejskich, w krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz w Azji, a także zostały wydane na ponad 40 płytach. Wśród nagród przyznanych Bembinowowi jest kilka Fryderyków, jeden Złoty Orfeusz; dwa albumy osiągnęły status „złotych”, a jedna płyta DVD pokryła się platyną. Do zespołów interpretujących jego kompozycje należą m.in. The King’s Singers, BBC Singers, czy polskie chóry: Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Narodowego Forum Muzyki oraz Filharmonii Narodowej. Wśród dyrygentów prowadzących tę muzykę znajdziemy takie postaci jak Agnieszka Duczmal czy Jerzy Maksymiuk.

Od blisko 25 lat jest animatorem życia muzycznego; inicjował wiele festiwali i konkursów kompozytorskich. Przewodniczył Stowarzyszeniu Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales”, fundacji Sfera Harmonii – Fundacja Inicjatyw Artystycznych, był wicedyrektorem międzynarodowego projektu Chopin Academy of Music w Korei Południo- wej. Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, przewodniczącym Sekcji A Autorów Dzieł Muzycznych i przewodniczącym Komisji Wydawniczej.

W 2015 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Laureat Nagrody 100-lecia ZAiKS-u w 2018 roku.

#miłoszbembinow
#twórca
#laureat_nagrody_100-lecia
#biogram