Dokumenty

Dla autorów i wydawców
1.Regulamin zawierania umów o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi1 MB2.Umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi dla twórcy wraz z załącznikami1 MB3.Umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi dla spadkobiercy wraz z załącznikami1 MB4.Umowa o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi dla wydawcy muzycznego wraz z załącznikami1 MB5.Oświadczenie dotyczące zgłoszenia pseudonimu1 MB6.Oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego1 MB7.Wzór wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka1 MB8.Formularz danych osobowych twórca1 MB9.Formularz danych osobowych spadkobierca1 MB10.Formularz danych osobowych wydawcy muzycznego1 MB11.Formularz aktualizacji danych dla twórcy i spadkobiercy1 MB12.Procedura nabywania członkostwa w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS1 MB13.Deklaracja członkowska dla twórcy1 MB14.Deklaracja członkowska dla wydawcy muzycznego1 MB15.Regulamin kasy pożyczkowej2 MB16.Wniosek o pożyczkę z kasy zapomogowo-pożyczkowej dla twórcy1 MB17.Formularz danych osobowych NS1 MB18.Regulamin Domów Pracy Twórczej1 MB19.Wniosek o pobyt w DPT1 MB20.Regulamin Funduszu Popierania Twórczości1 MB21.Formularz wniosku o stypendium FPT1 MB22.Sprawozdanie ze stypendium FPT1 MB23.Formularz zgłoszeniowy reklamacja1 MB24.Wykaz zawartych umów o reprezentacji 20211 MB25.Formularz wniosku o wypłatę zaliczki dla twórcy1 MB26.Formularz wniosku o wypłatę zaliczki dla wydawcy muzycznego1 MB
Dla licencjobiorców
1.Wniosek o zawarcie umowy o korzystanie z utworów1 MB2.Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów poprzez publiczne udostępnianie1 MB3.Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów na polu reemisji1 MB4.Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów w programie telewizyjnym1 MB5.Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów w programie radiowym1 MB6.Wniosek zawarcie umowy o korzystanie z utworów w nadawanym w internecie programie radiowym1 MB7.Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym1 MB8.Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów na utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu na nośnikach dźwięku, dźwięku i obrazu oraz zwielokrotnienie w urządzeniach odtwarzających1 MB9.Wniosek na publiczne wykonanie utworu scenicznego z kategorii wielkich praw1 MB10.Wniosek na nadanie telewizyjne utworu z kategorii wielkich praw1 MB11.Wniosek do umowy na nadanie radiowe utworu z kategorii wielkich praw1 MB12.Wniosek na wykorzystanie utworu w internecie z kategorii wielkich praw1 MB13.Wniosek na utrwalenie i zwielokrotnienie utworu z kategorii wielkich praw1 MB14.Tabela wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych (reemisja w sieciach kablowych)1 MB15.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez niepublicznych nadawców radiowych1 MB16.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym1 MB17.Tabela wynagrodzeń autorskich live streaming1 MB18.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za reemitowanie utworów poza sieciami kablowymi, wykorzystywanych w programach radiowych i/lub telewizyjnych1 MB19.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez nadawców telewizyjnych1 MB20.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za odtwarzanie utworów wyciąg1 MB21.Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonanie utworów muzyka poważna1 MB22.Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonanie podczas występów estradowych1 MB23.Tabela stawek wynagrodzeń za rozpowszechnianie utworów do tańca1 MB24.Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonania utworów stanowiące element różnych niebiletowanych imprez okazjonalnych1 MB25.Wzór umowy sprzedaży filmu polskiego1 MB26.Wzór umowy sprzedaży filmu zagranicznego1 MB27.Wzór umowy licencyjnej na utrwalenie dźwiękowe i zwielokrotnienie na nośnikach (umowa jednorazowa)1 MB28.Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych1 MB29.Wzór umowa licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonania utworów imprezy niebiletowane1 MB30.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania utworów imprezy niebiletowane1 MB31.Wzór umowy jednorazowej na publiczne odtwarzanie utworów w systemie telefonicznym opartym na centrali wewnętrznej1 MB32.Wzór umowy licencyjnej na dołączanie nagrań utworów muzycznych i słowno-muzycznych do zdjęć lub rejestracji audiowizualnej1 MB33.Wzór umowy licencyjnej na nadania radiowe1 MB34.Załącznik nr 1 nadania radiowe1 MB35.Załącznik nr 2 nadania radiowe1 MB36.Załącznik nr 3 nadania radiowe1 MB37.Wzór umowy licencyjnej na nadania telewizyjne1 MB38.Załącznik nr 1 nadania telewizyjne1 MB39.Załącznik nr 2 nadania telewizyjne1 MB40.Załącznik nr 3 nadania telewizyjne1 MB41.Załącznik nr 4 nadania telewizyjne1 MB42.Załącznik nr 5 nadania telewizyjne1 MB43.Załącznik nr 6 nadania telewizyjne1 MB44.Wzór umowy licencyjnej na reemisje1 MB45.Załącznik nr 1 reemisja1 MB46.Załącznik nr 2 reemisja1 MB47.Wzór umowy fonograficznej (umowa stała)1 MB48.Załącznik zgłoszenie utworów fonograficznych1 MB49.Wzór umowy stałej video1 MB50.Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy zamkniętej1 MB51.Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych1 MB52.Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonywanie utworów przez filharmonie, towarzystwa muzyczne, orkiestry symfoniczne1 MB53.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonywanie utworów przez filharmonie, towarzystwa muzyczne, orkiestry symfoniczne1 MB54.Wzór umowy licencyjnej na korzystanie z utworów „do tańca” podczas wesela, zabawy sylwestrowej, studniówki, imprezy tanecznej1 MB55.Wzór umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie utworów w trakcie imprez przy muzyce mechanicznej1 MB56.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych1 MB57.Wzór umowa licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy plenerowej1 MB58.Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne odtwarzanie utworów podczas imprezy1 MB59.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów w lokalach gastronomicznych (umowa bez opustów)1 MB60.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów w lokalach gastronomicznych (umowa z opustami)1 MB61.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie utworów w lokalach dyskotekowych1 MB62.Wzór umowy stałej na publiczne odtwarzanie utworów z nośników obrazu i dźwięku1 MB63.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie z nośników obrazu i dźwięku koncertów w salach kinowych i widowiskowych1 MB64.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie utworów za pomocą urządzeń służących odbioru programów telewizyjnych1 MB65.Wzór umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie i/lub wykonywanie utworów1 MB66.Druk zgody na faktury elektroniczne1 MB67.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych1 MB68.Druk W1 MB69.Formularz licencji na niekomercyjne korzystanie z utworu1 MB