Formularz zgłoszeniowy utworu choreograficznego z dziedziny wielkich praw

Należy wpisać "współautorski", jeśli jest to utwór, który powstał w wyniku twórczej współpracy co najmniej dwóch osób, bez względu na to, czy pochodzące od współtwórców wkłady składają się na niepodzielną całość, czy stanowią odrębne utwory, w szczególności należące do różnych dziedzin twórczości np. choreografia i muzyka, choreografia i tekst libretta. Należy wpisać "połączony", jeśli jest to utwór powstały z połączenia odrębnych utworów w celu wspólnego rozpowszechniania.

Twórcy

Podaj imiona i nazwiska wszystkich twórców lub pseudonimy zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.