Rejestracja utworu choreograficznego z dziedziny wielkich praw

Utwór możesz zarejestrować za pomocą formularza. Formularz możesz pobrać w pliku PDF, wydrukować i wypełnić.

Następnie gotowy dokument należy podpisać i dostarczyć do Wydziału Dokumentacji i Repartycji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.

Do formularza należy dołączyć egzemplarz dzieła. Jeżeli utwór był wydany drukiem, wystarczy podać nazwę wydawcy i rok wydania w formularzu „CH”.